Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeersboete uit Italie

Vraag gesteld door H1968 op 6 december 2018

Gisteren een herinneringsboete gekregen vanuit Italië (eerste boete trouwens nooit ontvangen). Brief is vanuit Nederland verstuurd en retouradres is Postbus in Schiedam. Aanhef van de brief is Multiservizi srl en e-mailadres is recupero@babyloweb.eu. Telefoonnummer op brief is niet bereikbaar. Mijn gegevens kenteken, naam en adres zijn wel kloppend. Lijkt voor 90% op een scam. Hebben jullie hier ervaring mee?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een verkeersboete uit Rome (Italië). De brief blijkt verstuurd te zijn uit Nederland. Retouradres is een postbusnummer te Schiedam. U vraagt zich af of een en ander wel in de haak is.

Twijfel echtheid boete
U twijfelt aan de echtheid van de boete. In Italië is het niet ongebruikelijk dat gemeenten de inning van de boetes uitbesteden aan instanties zoals bijvoorbeeld het EMO (European Municipality Outsoursing) of Babyloweb.

Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Soms worden buitenlandse boetes in het (slecht) Nederlands vertaald. Bij twijfel over de echtheid let dan op of de volgende punten op de bekeuring staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel je hebt overtreden (met wetsartikel)- het boetebedrag en of je administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe je kunt betalen
  • wat de gevolgen zijn van niet betalen
  • welke beroepsmogelijkheden er zijn
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website
  • naam van degene die de zaak behandelt.

De bekeuring wordt per post naar het huisadres gestuurd, nooit per email. Twijfel je toch nog, bel dan met de instantie die de boete heeft opgelegd. Je kunt ook op de website van die instantie een en ander controleren.

Bezwaar maken
Het gebeurt wel eens dat er een fout wordt gemaakt bij het overnemen van het kenteken. Bent u niet ter plekke geweest, dan kunt u bezwaar maken tegen de boete. U moet wel kunnen aantonen dat er een fout is gemaakt en het niet uw auto betreft. Het is verstandig om te reageren op de ontvangen bekeuring en aan te geven dat u niet degene bent van wie deze auto is. Stuurt u een foto van uw auto en kopie van uw kentekenbewijs als bewijs mee.

Indien u de verkeersboete niet betwist, raad ik u wel desbetreffende instantie te verzoeken de oorspronkelijke boete toe te zenden nu deze u nummer heeft bereikt. Het oorspronkelijke boetebedrag is doorgaans lager dan het boetebedrag op de herinnering of sommatie.

Meer informatie over boete uit het buitenland vindt u oponze website.