Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Terugbetaling borg camping

Vraag gesteld door RobB1 op 19 februari 2018

Wij hebben t/m januari 2018 op een camping in Barendrecht gestaan. Wij hebben bij aankomst Eur 550 borg betaald en willen dit uiteraard graag terug. Nu komt de camping plotseling met twee facturen; een over schade die wij zouden hebben aangebracht, en een over het verlaatsen van spullen waar kosten in rekening voor worden gebracht. Wij zijn het absoluut niet eens met deze facturen en hebben deze in een mail dan ook afgewezen. Onze vraag: wat zijn onze rechten met betrekking tot het terugbetalen van onze borg en kan de camping zomaar (hangende ons dispuut over de facturen) op basis van deze onterechte facturen de borg inhouden?

Met vriendelijke groet

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een geschil met een recreatiepark ter zake terugbetaling van de borg. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

In beginsel dient de ondernemer de borg na afloop van de huurovereenkomst te restitueren, tenzij er aanleiding is de borg (deels) te verrekenen vanwege veroorzaakte schade of openstaande posten.

Schade
Nu de ondernemer stelt dat u schade heeft veroorzaakt op de camping, dan dient de ondernemer te bewijzen dat de schade u ook kan worden toegerekend.

Verplaatsen spullen?
Indien u bedoelt te zeggen, dat u na beëindiging huurovereenkomst uw plek niet opgeruimd en schoon heeft achtergelaten, dan mag een ondernemer hiervoor kosten in rekening brengen. Een en ander dient wel in de algemene voorwaarden of campingreglement te zijn opgenomen.

Geschillencommissie Recreatie
Mocht het hier om een RECRON-camping gaan, dan kunt u uw geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

Rechtsbijstand
Mocht u over rechtsbijstand beschikken, dien de zaak dan bij uw verzekeraar in.