Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeren invalidenparkeerkaart; antwoord op reactie.

Vraag gesteld door alassan op 15 februari 2018

geachte hr. Claesen ( Michiel)
op 7 feb. j.l. heb ik van u een antwoord ontvangen op mijn mail van 5 feb.j.l. over parkeren
er zijn wat ontwikkelingen.
Ik mag in de gem. Arnhem bijna overal parkeren met mijn invalidenparkeerkaart, behalve op plaatsen van vergunninghouders.
bij het parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt, MOET je een blauwe parkeerschijf hanteren, waarop de de aankomsttijd aangeeft.(max. 3 uur parkeren, dan )
Het blijkt achteraf dat onze auto op een invalidenparkeerplaats stond. Onze invalidenparkeerkaart bleek bij afhalen van de auto van het haakje gevallen te zijn. Het haakje waaraan hij altijd hangt om te voorkomen dat we vergeten hem achter de voorruit te leggen.
De kaart was daardoor iets naar beneden gezakt. Zo'n 1 centimeter in de sponning van het raam, echter nog wel duidelijk zichtbaar.
Dat is de parkeerwachter waarschijnlijk ontgaan. Ik heb de gemeente Arnhem een brief geschreven met het verzoek om begrip en eventuele restitutie van de torenhoge boete. Dat is het verhaal.
Wel blijf ik bij mijn verzoek om in de "Kampioen" eens aandacht te besteden aan het feit dat in Nederland in alle steden andere regels gelden, inzake parkeren met genoemde kaarten. Waarom geen uniforme regeling voor heel Nederland?
Vriendelijk dank en vr. gr. Henk Hendriks
Burg. Daalderopstraat 38. 6916CB TOLKAMER 06-19018024

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Geachte heer Hendriks,

Ik zou het zeer op prijs stellen wanneer u mij te zijner tijd op de hoogte zou stellen van de uitkomst van uw bezwaar.

Ik deel uw mening dat het gehandicapten parkeerbeleid binnen al de Nederlandse gemeenten eenduidig zou moeten zijn. Het zou toch niet moeten zijn, dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart bij het aandoen van een gemeente in het ongewisse zijn of er aldaar wel of geen parkeerbelasting verschuldigd is.

Dit onderwerp heeft zeer zeker onze aandacht. Wordt vervolgd.