Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeerbelasting gemeente amstelveen

Vraag gesteld door minous op 28 juni 2017

Ik heb auto geparkeerd in amstelveen bij parkeermeter betaald met yellowbrick anwb echter om 11.46.47 per abuis 1774 vermeld was den haag naar meter gelopen en bleek 21774 . aldaar den haag geannuleerd en opnieuw gemeld 11.49.10
Bekeuring 11.47 Heb bezwaar gemaakt en krijg nu GGN dat ik eerst moet betalen Deurwaarder Is dit juist ???

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft recentelijk een parkeerboete uit Amstelveen ontvangen. Bij betalen van het verschuldigde parkeergeld heeft u - middels de Yellowbrick app - per abuis een onjuiste code ingevoerd (1774 ipv 21774). Van de GGN Deruwaarders heeft u vernomen dat u eerst de boete moet voldoen alvorens bezwaar te kunnen maken. U vraagt zich af of dit wel klopt.

Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting heeft geen opschortende werking van de betalingsverplichting. Ofwel; betaal tijdig om een verhoogde boete te voorkomen, en dien separaat bezwaar in tegen de boete. Bij een parkeerboete afkomstig van het CJIB (Wet Mulder boete) heeft bezwaar wél een opschortende werking.

Gezien de omstandigheden van het geval, acht ik de kans aannemelijk dat uw bezwaar zal le3iden tot seponering van de naheffingsaanslag.

Bezwaar binnen 6 weken
Bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening aanslagbiljet te worden ingediend (schriftelijk of digitaal).

Voor meer informatie over de bezwaarprocedure tegen deze parkeerboete, verwijs ik u naar de website van de gemeente Amstelveen.