Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is deze verkeerssituatie een uitrit, wie heeft er voorrang?

Vraag gesteld door R van Vught op 23 januari 2017

Ik heb twee vragen over de volgende verkeerssituatie (een link naar Google Streetview staat onderaan):
Ik kom als fietser aangefietst (over het rode fietspad) bij een soort uitritconstructie. 'Soort', want ik weet dus niet zeker of het er 1 is. Het kruisende pad is in principe een voetpad, waarvan het trottoir doorloopt. Ook ligt het trottoir iets hoger, zoals bij een reguliere uitritconstructie. Wat ontbreekt is dat dit fietspad niet echt een uitrit-type weg is. Sterker nog, het is een druk, doorgaand fietspad. Daarnaast ligt er geen weg bij het voetpad, zoals normaal het geval is.

Heb ik hier te maken met een uitrit en dien ik voorrang te verlenen aan voetgangers? Of is daar geen sprake van?

Dan kom ik bij vraag 2 (waarbij ik ervan uitga dat het een uitrit is): er staat een voorrangsbord bij het kruispunt. Zou dit ervoor zorgen dat de uitritregels komen te vervallen, omdat verkeersborden voor verkeersregels gaan, waardoor de voetgangers geen voorrang hebben? Of, verrichten de fietsers dan een bijzondere maneouvre (omdat zij een uitrit verlaten), waardoor zij immer voorrang moeten verlenen?

Link: Google Streetview   

 

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich in een specifieke verkeerssituatie af wie er voorrang heeft; de voetgangers of de fietsers.

Zover ik de verkeerssituatie middels Streetview goed kan beoordelen, lijkt het erop dat de voetgangers voorrang hebben op de fietsers. Het fietspad (kleur) wordt onderbroken en er is een voorangsbord B1 (voorrang verlenen) zichtbaar bij fietspad.

Voor zover u dit niet al gedaan heeft, kunt u ook de wegbeheerder (gemeente) benaderen met de vraag hoe de wegbeheerder de voorrangssituatie bedoeld heeft.


***

 

 

Reactie van JvKnegsel:

 

 

Leuk, de gemeente vragen wat bedoeld is. Dat hoor je ter plaatse duidelijk te kunnen zien. Als een situatie onduidelijk is, vraag dan niet alleen wat bedoeld is, maar ook of de situatie ter plekke verduidelijkt kan worden.

Zoals ik het op de foto kan zien, interpreteer ik het als een gewone kruising van twee wegen (fietspaden zijn ook wegen) waarop de voorrangssituatie door borden is aangegeven (of deels is aangegeven, want op de kruisende weg zie ik op de foto geen bord voorrangsweg of voorrangskruising). Maar bij uitritten plaatst men geen voorrangsborden, omdat dat verwarrend kan zijn.

Overigens bestaat er geen verkeersrechtelijke definitie van een uitrit, maar ik de praktijk en doorgaans ook in de rechtspraak wordt wel van een uitrit uitgegaan als er een "uitritconstructie" is. Maar daar lijkt het hier niet op.