Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe vecht ik mijn boete opnieuw aan?

Vraag gesteld door Leen1556 op 21 maart 2016

Ik had mijn auto geparkeerd ter hoogte van een geblokte markering bij een bushalte. De markering was echter zeer onduidelijk, de hele stoep leek wel op een dambord. Ik ben van mening dat de bewegwijzering onvoldoende is en dat ik dus niet bekeurd kan worden voor onvoldoende markering.
Welke argumenten moet ik gebruiken in mijn bezwaarschrift? Kan ik me beroepen op een wet die eisen stelt aan bewegwijzering?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert


U wil een parkeerboete aanvechten vanwege een onduidelijke situatie. U vraagt zich af welke argumentatie u kunt aanvoeren.

EDe lengte van de bushalte kan aangegeven worden met afwisselend witte en niet-witte stoeptegels (blokkenband) langs de trottoirband.

De blokmarkering dient goed zichtbaar/waarneembaar te zijn ogv Richtlijn wegmarkering 2014/ Uitvoeringsvoorschriften BABW. Voeg aan bezwaarschrift foto toe of vindplaats Streetview.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar tegen verkeersboetes, verwijs ik u graag naar onze webpagina:'Bezwaar en beroep'.