Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gegevens doorgegeven aan Facebook

Vraag gesteld door J. Vegter op 6 november 2017

Volgens de consumentebond (https://www.consumentenbond.nl/online-kopen/data-delen-met-facebook) heeft u mijn gegevens doorgegeven aan Facebook. Ik wil graag weten op basis van welke overeenkomst (tussen u en mij) of welke wettelijke bepaling u dat heeft gedaan EN welke gegevens u heeft doorgegeven.

Vriendelijke groet, J. Vegter.

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

Volgens de Consumentenbond heeft de ANWB gegevens doorgegeven aan Facebook.
U wilt weten welke gegevens aan Facebook zijn doorgegeven en wat de juridische basis daarvan is.

Wij hebben uw vraag voorgelegd aan de ANWB Privacy Coördinator, die als volgt heeft gereageerd:

“Uit uw bericht maak ik op dat er bij u door genoemde publicatie van de Consumentenbond onduidelijkheden zijn ontstaan hoe wij als ANWB omgaan met uw persoonsgegevens. Dit betreuren wij zeer, aangezien wij de belangen van onze leden altijd voorop stellen en het niet onze intentie is dat er bij onze leden hierover onduidelijkheid bestaat. In ons ANWB Privacy- en cookie statement op onze ANWB website staat hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De ANWB vindt het van belang om haar leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden over haar (nieuwe) producten en diensten. Dit doen wij zo gericht en persoonlijk mogelijk in de kanalen waar onze leden gebruik van maken. In dit geval betrof dat Facebook. De gegevens die aan Facebook zijn doorgegeven bevatten géén persoonsgegevens, zoals geboortedata, woonadressen en telefoonnummers. Er werd alleen een link gelegd tussen ANWB-leden en Facebookgebruikers door de e-mailadressen met elkaar te matchen, zodat duidelijk is welke Facebookgebruikers tevens lid van de ANWB zijn. Dit matchen werd gedaan door een tool, die ‘Facebook Customer Audiences’ heet. Deze matching vond automatisch plaats, zonder tussenkomst van medewerkers van Facebook. Tevens gold met Facebook de afspraak dat dat deze e-mailadressen alleen gebruikt werden voor de matching en dus niet voor verdere marketingdoeleinden.

De Consumentenbond heeft recentelijk aan de ANWB vragen gesteld over het gebruik van data van leden voor Facebook. Aan de bescherming van persoonsgegevens van haar leden geeft de ANWB de hoogste prioriteit.

Wij hebben vastgesteld dat er geen overtreding is geweest van de wet, maar dat huidige situatie tot onduidelijkheid leidt. Om die reden hebben wij besloten om te stoppen met de inzet van ‘Facebook Customer Audiences’ en dus ook met de matching van e-mailadressen.

Dit is ook te lezen op de berichtgeving van de Consumentenbond.

Wij bieden u excuses aan voor het eventueel ontstane ongemak.”***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

Wellicht ten overvloede merk ik op dat, indien u geen informatie wilt ontvangen over (nieuwe) producten of diensten van de ANWB, in ons ANWB Privacy- en cookie statement staat hoe u zich kunt afmelden.

"Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u gebruik maken van ons digitale afmeldformulier (klik hier) of door een e-mail te sturen aan ons via privacy@anwb.nl onder vermelding van WBP."