Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wie heeft ook strafbeschikking voor gebruik rijstrook bij rood kruis a2 23-7-2017 (in 3 kwartier 230 autos beboet)! Ik ga in verzet, u ook?

Vraag gesteld door sander1963 op 23 augustus 2017

Ik heb een strafbeschikking van het CJIB ontvangen voor het gebruiken van een rijstrook met verlicht rood kruis. Was op 23 juli 2017 A2 Amsterdam richting Utrecht. Was mijns inziens een onduidelijke situatie. Is in het nieuws geweest: binnen 3 kwartier hebben ca 230 automobilisten een boete/strafbeschikking gekregen. Dat geeft al aan dat het een ongewone situatie betrof en het maar zeer de vraag is of dit als een strafbaar feit gezien moet worden. Ik wil in verzet gaan tegen de beschikking. Wie heeft met dezelfde situatie te maken en wil ook in verzet gaan? Krachten bundelen wellicht?

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een strafbeschikking ontvangen van het CJIB omdat u op een rijstrook reed met verlicht rood kruis. Veel automobilisten hebben hiervoor een boete ontvangen. De politie tweette een aantal foto's van de situatie ter plaatse.

In het geval van een rood kruis is het absoluut niet toegestaan van de rijstrook gebruik te maken, ook al lijkt dit wel gewoon mogelijk te zijn. Het zou bijvoorbeeld mogelijk zijn dat er hulpdiensten vanuit tegengestelde richting rijden en dat is op het moment zelf niet in te schatten.

U kunt natuurlijk wel in verzet gaan om te kijken of er gezien de situatie tot een andere beoordeling kan worden gekomen.***

Reactie van sander1963:

Dank voor uw reactie. Ik begrijp de situatie en de fout die ik gemaakt heb. Dat wil ik ook niet bestrijden. Het gaat mij om twee dingen:
1. ik was toch in verwarring, omdat het incident voorbij was, de rijstroken weliswaar een rood kruis hadden maar de afslag erachter toch gebruik leek te worden (ook al was het door auto's die dezelfde foute maakten). Dat maakte dat ik twijfelde. Het ging mij absoluut niet om de snelste route naar huis en koste wat kost die afslag willen nemen;
2. het feit dat het om een strafbeschikking gaat (strafbaar feit, mogelijk strafblad). Dat vind ik gegeven de bijzondere situatie een buitenproportionele straf.

Daarnaast blijft spelen dat ik blijkbaar niet de enige was die deze fout heeft gemaakt. Is op zich natuurlijk geen argument, maar het is wel een indicatie dat de situatie wellicht minder eenduidig was dan het in eerste instantie lijkt.

Groet