Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeerzone en parkeervak (artikel 66 RVV 1990)

Vraag gesteld door parkeerzone op 26 november 2018

Geachte mevrouw / mijnheer,

Kunt u mij duidelijk maken of (betaald) parkeren in een parkeerverbodszonegebied (met het bord E1 of E10) wel/niet is toegestaan zonder aangegeven parkeervakken? Met andere woorden moeten er altijd aangegeven parkeervakken zijn? In het aangehaalde artikel 66 RVV 1990 komt alleen de volgende beschrijving voor
· “1Indien boven een verkeersbord het woord «zone» is aangebracht en een aanduiding van het gebied van de zone is toegevoegd, geldt het verkeersbord in het aldus aangeduide gebied.
· 2Indien boven een verkeersbord het woord «zone» is aangebracht zonder aanduiding van het gebied van de zone, geldt het verkeersbord in een gebied dat wordt begrensd door het verkeersbord en een of meer in samenhang met dat verkeersbord geplaatste borden waarmee het einde van de zone wordt aangeduid.
· 3Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing, als bord E 10 van bijlage 1 is geplaatst.
Het gaat mij om het aantekenen van beroep tegen een opgelegde administratieve sanctie (parkeerboete) in een zonegebied op een plaats waar geen aangegeven parkeervak is.

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

U heeft een vraag over de uitleg van een parkeerverbod in een zonegebied met de borden E1 en E10.

Art. 66 RVV zegt alleen iets over de zone.

Het bord E1 is een algemeen parkeerverbod.

Het bord E10 (parkeerschijf-zone). In een zone, aangeduid met dit bord, worden parkeerplaatsen waar het gebruik van de parkeerschijf niet verplicht is, aangeduid of aangegeven met een P-tegel of een P-bord.

Art. 24 lid 4: indien een parkeergelegenheid, aangeduid met een van de verkeersborden E4 t/m E10 of E12 of E13, is voorzien van parkeervakken, mag slechts in die vakken worden geparkeerd.

Art.25 lid 1: Het is verboden in een parkeerschijf-zone te parkeren, behalve op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.

Toelichting op art. 25 lid 1 : hier wordt uitgegaan van een algemeen parkeerverbod voor alle voertuigen in de parkeerschijf-zone, met uitzondering van de parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven, of plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep.