Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade tijdens opschorten dekking verzekering

Vraag gesteld door rob1959 op 28 september 2016

Ik heb jarenlang braaf iedere maand mijn verzekeringspremie betaald.
Recent is er echter anderhalve maand achterstand ontstaan en nu wil de verzekeringsmaatschappij een schade niet uitkeren omdat die ontstaan is tijdens de periode waarin premie achterstand was.

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

Uw verzekeringsmaatschappij keert geen schadevergoeding uit, omdat u een betalingsachterstand had met de verzekeringspremie.

In de voorwaarden van de verzekering staat opgenomen dat deze bij een betalingsachterstand kan worden geschorst, met het gevolg dat schade voor uw eigen rekening komt. Daarnaast staat hierover het volgende in de Wet aansprakelijkheidsverzekering:

De verplichtingen van de verzekeraar blijven bestaan voor ongevallen en gebeurtenissen welke plaats vinden binnen 16 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop volgens de kennisgeving van de verzekeraar de verzekering is beëindigd, vernietigd, ontbonden of geschorst of de dekking is geschorst, mits de kennisgeving binnen 30 dagen na de aanvang van die dag bij de Dienst Wegverkeer is gedaan.

De verzekeraar moet u dus wel in kennis stellen van het schorsen van de verzekering.