Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

infrastructuur aanlegkosten

Vraag gesteld door zonnetje aan de sterren op 5 maart 2018

Geachte heer claesen Het betreft de aanlegkosten die reeds betaald zijn door vorige eigenaar. Ik ben sinds 20 januari eigenaar van chalet met grond, en heb nu een rekening gekregen met als omschrijving abonnement infrastructuur. De vorige eigenaar heeft dit al lang geleden voldaan Mag de ondernemer die lid is van de recron het bedrag nogmaals in rekening brengen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Zou u svp in het vervolg uw aanvullende vragen/reacties onder de oorspronkelijke vraag willen stellen? Bij voorbaat dank.

Vooralsnog is mij nog steeds niet helder of het een eenmalig bedrag is voor aanlegkosten infrastructuur. U spreekt immers van een abonnement, hetgeen er op duidt dat dit terugkerende kosten zijn....?!

Normaliter worden aanlegkosten ineen nutsvoorzieningen ineens geheven. Ga bij beantwoording van de vraag er dan ook maar van uit, dat de gevorderde kosten eenmalig zijn.

Koopovereenkomst
Nu het hier om een chalet op eigen grond gaat, zijn de RECRON-voorwaarden niet van toepassing. Neem aan dat deze infrastructurele kosten wel omschreven stan in de koopovereenkomst of in het parkreglement. Door ondertekening van de koopovereenkomst heeft u zich dan akkoord verklaard met o.a. de verschuldigdheid van de aanlegkosten.

Ongerechtvaardigde verrijking
Indien de aanlegkosten door de vorige eigenaar geheel voldaan is, waarbij geen restitutie van een deel (afschrijving over 10 jaar) heeft plaatsgehad, en er tussentijds geen nieuwe aanlegkosten zijn gemaakt door de ondernemer, lijkt het mij dat hir sprake is van ongerechtvaardigd verrijking. Het is op grond van art 6:212 BW niet geoorloofd om twee keer kosten in rekening te brengen voor één en hetzelfde.

Analoge toepassing RECRON-voorwarden
Ondanks dat de RECRON-voorwaarden hier niet op van toepassing zijn, zou u wel kunnen stellen, dat in desbetreffend geval de RECRON-voorwaarden (vaste plaats) ten aanzien van het onderwerp aanlegkosten, eveneens op uw situatie toegepast zou moeten worden. Voorwaarden van een branche-organisatie zijn zijn vak leidend bij geschillen, waarbij de ondernemer zelf niet is aangesloten bij de brancheorganisatie. Voorwaarden van een brancheorganisatie zijn mede in overleg met consumentenorganisaties toestand gekomen, en worden als algemeen redelijk beschouwd.

Entreegelden
Het heffen van entreegelden is in strijd met de RECRON voorwaarden, en mag dus niet worden opgelegd aan de recreant. De Geschillencommissie Recreatie heeft in eerdere procedures tegen onder meer camping Duinoord te Ameland bevestigd, dat heffen van entreegelden niet toegestaan is.

Advies
Zo lang u de aanlegkosten nog niet voldaan heft, adviseer uk u schriftelijk bezwaar te maken tegen deze kosten op grond van vorenstaande.

Indien u inmiddels onder dwang entreekosten heeft voldaan, kunt u deze terug vragen van de ondernemer als zijnde een onverschuldigde betaling. ..

Rechtsbijstand
Mocht u over rechtsbijstand beschikken; schakel deze dan meteen in..