Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wijziging BPM niet gecorrigeerd in factuur

Vraag gesteld door PeterJF op 27 oktober 2015

In oktober 2015 kocht ik een demo-auto (occassion) uit januari 2015 bij een garage. In de offerte werden de prijs van de auto, de 21% btw en de BPM zeer precies gespecificeerd.
Deze offerte heb ik ondertekend, echter bij aflevering bleek dat BPM lager was dan in de offerte aangegeven. E.e.a. scheelt ruim 1500 euro.

De garage heeft, uitgaande van het totaalbedrag, alles herrekend i.v.m. de lagere BPM. Daardoor wordt de autoprijs (zonder BTW en BPW) hoger, stijgt de BTW , maar is de totaalprijs gelijk.

Dat lijkt mij niet terecht. Mijns inziens dient de verkoper/garage echter de lagere BPM door te rekenen, waardoor de totaalprijs op de factuur ook lager wordt. Een lagere BPM (belasting) lijkt mij geen verdienste van de garage/verkoper.

Zie ik het juist. of heeft de verkopende partij het recht dit zo te doen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft in oktober 2015 bij een dealer een jonge occassion gekocht. De BPM op de offrte en die op de koopovereenkomst wijkt af. U vraagt nu of een en ander wel toegestaan is.

Als consument is de hoogte van de BPM niet relevant, in casu is alleen het bedrag onder de streep relebant.

Mocht u de auto bedrijfsmatig hebben aangeschaft, dan is dit wél relevant. In dat geval, verwijs ik u door naar uw boekhouder of fiscalist.