Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Welke (door berijder betaalde) kosten kunnen van de bijtelling voor privégebruik auto worden afgetrokken?

Vraag gesteld door WySeguy op 1 augustus 2016

Met name in de vakantieperiode wordt het weer interessant voor de leaserijder die zijn/haar auto privé mag gebruiken. De vakantie naar het buitenland leidt vaak tot niet-vergoede tankbeurten in het buitenland, die vervolgens (wanneer werkgever hierin meewerkt) gedeclareerd kunnen worden bij werkgever/leasemaatschappij.

De gedeclareerde autokosten worden zo direct uitgekeerd naar de berijder, waarna ze (meestal in december) van het bruto salaris ingehouden worden.

Dit alles resulteert in een netto belastingvoordeel voor de leaserijder, of beter gezegd: het voorkomen van een nadeel door het betalen van bijtelling voor privégebruik terwijl de leaserijder zelf nog kosten heeft aan de auto.

Voor brandstof is dit een bekend fenomeen, maar kunnen bijvoorbeeld kosten voor vignetten, tolwegen etc. ook gedeclareerd worden via deze regeling? Vooralsnog heb ik hier geen jurisprudentie over kunnen vinden.

Antwoord van Yda

Antwoord van Yda

ANWB Expert

U vraagt ons welke door de berijden betaalde kosten van de bijtelling voor privégebruik van de auto worden afgetrokken. Wij adviseren u deze vraag voor te leggen aan de Belastingdienst. Wij beschikken niet over de gevraagde informatie.