Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wegmakering

Vraag gesteld door J.G.S. op 16 februari 2017

Op de rondweg van Steenwijk is op meerdere wegdelen (wel steeds binnen de bebouwde kom) de ruimte tussen de dubbele middenstrepen (al of niet onderbroken) geel geverfd.

Ik weet dat indien dit groen is het de functie heeft van een (groene) middenberm waar je (afhankelijk van de borden) 100 km.mag rijden.

Ik heb daarover 2 vragen;

- Wat is de vastgestelde functie van de gele kleur?

- Als deze er niet is mag dan elke gemeente haar eigen kleur kiezen???

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft dezelfde vraag op 15 februari 2017 gesteld. Kortheidshalve mag ik u wel verwijzen naar het antwoord d.d. 15 februari 2017.