Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

wat zijn de voorwaarden voor een 30 km weg?

Vraag gesteld door Gerard Poiesz op 14 juni 2016

Waar moet een 30 km weg aan voldoen om ook handhaafbaar te zijn. Met andere woorden is een bord met 30 km voldoende of moet ook de weg aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de inrichting en handhaving van een 30 km weg.

Binnen de bebouwde kom is de snelheid voor motorvoertuigen 50 km per uur, tenzij anders aangegeven. Is er sprake van een erf dan is de snelheid voor bestuurders 15 km per uur.

Een 30 km weg of zone zal worden aangegeven door een 30 km bord, al dan niet met de toevoeging zone. Hierop kan vervolgens worden gehandhaafd. Een 30 km straat bestaat uit een rijbaan en een aparte stoep. Een 30 km straat heeft zowel de functie van doorrijden als die van bijvoorbeeld speelruimte. Om te zorgen dat er niet te hard kan worden gereden wordt er vaak gebruik gemaakt van verkeersdrempels of wegversmallingen.

Voor de inrichting waar een 30 km zone voor de verkeersveiligheid aan zou moeten voldoen verwijs ik u voor de volledigheid naar de informatie die hierover wordt gegeven door Veilig Verkeer Nederland.