Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat zijn de rechten en plichten van de campingeigenaar bij het verleggen en heraansluiten van de waterleiding bij een vaste staanplaats?

Vraag gesteld door Vrensen op 1 maart 2015

Wij hebben sinds een aantal jaren een staanplaats op camping de Heldense Bossen in Limburg. Bij het afsluiten van deze jaarplaats hebben wij moeten betalen voor het aansluiten van water, CAI en riool. We hebben een positieve relatie met de beheerder en veel problemen worden prima opgelost. Echter!

Begin januari kregen wij van de beheerder het bericht dat ons, top op heden gratis water, zou worden omgezet in water met een meter en tevens voorzien zou worden met Salmonellaveilige keerkleppen. Dus gewoon opgenomen in de bestaande waterleidingen. Bij de aanleg in het oudste deel van de camping blijkt de waterleiding niet op de goede diepte te liggen. Half januari werd ons dan ook meegedeeld dat over de hele camping alle waterleidingen opnieuw zullen worden aangelegd. Op de juiste diepte, voorzien van keerkleppen en een watermeter. Hiervoor worden niet de bestaande waterputten en waterleidingen gebruikt (deze liggen aan de achterzijde van de caravans) maar worden er nu waterputten gegraven en worden de leidingen langs de voorkant (wegzijde) gelegd. Vanaf het gehuurde perceel mogen wij dan (met voldoende buis) zelf de aansluiting van de caravan regelen. Dit betekent dus breekwerk, graafwerk, aansluiting, materiaal, etc.. (voor meer dan 20 meter om de caravan heen) De kosten voor dit alles zijn voor ons. Na aansluiting zijn wij verantwoordelijk voor alle leidingen na de watermeter (dus ook van het lange stuk tussen de waterput en de staanplaats). Dit alles 3 weken voor de start van het nieuwe seizoen.

De camping is herhaaldelijk niet bereikbaar voor informatie (ondanks toezeggingen) en de medewerker die wel wordt gestuurd heeft verkeerde informatie of weet simpelweg geen antwoord.

Waar liggen onze rechten en plichten?Mogelijk is niet alle informatie volledig. Voor meer info kunt u altijd terecht op 073-7852212

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Op uw camping worden aanpassingen gedaan aan het waterleidingnetwerk. De kosten die daarvoor gemaakt moeten worden mag de campingeigenaar doorberekenen aan de campinggebruikers. Tot het aansluitingspunt van uw kampeermiddel is de ondernemer verantwoordelijk. Vanaf het aansluitingspunt tot het kampeermiddel heeft u de verantwoordelijkheid.

Als het hier een Recron camping betreft is in de recron voorwaarden het volgende geregeld:

Artikel 1 van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen maakt onderscheid tussen aansluitkosten en aanlegkosten. Aanlegkosten zijn de eenmalige kosten voor aanleg van nutsvoorzieningen (gas, water, elektra, riool, kabel et cetera.) tot op de plaats. Onder aansluitkosten worden verstaan de eenmalige kosten voor de aansluiting en/of toegang tot het gebruik van het kampeermiddel op de reeds bestaande nutsvoorzieningen.

Artikel 4 lid 3 van de Recron-voorwaarden bepaalt -kort samengevat- dat aansluitkosten bij de beëindiging van de overeenkomst niet worden gerestitueerd, terwijl in artikel 4 lid 4 van de betreffende voorwaarden is opgenomen dat aanlegkosten, waaraan de consument in overleg met de ondernemer heeft bijgedragen, bij de beëindiging van de overeenkomst worden gerestitueerd met inachtneming van een afschrijving van 10% per jaar of een gedeelte van een jaar.

Artikel18 geeft aan dat de ondernemer aansprakelijk is voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij er sprake is van overmacht. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt van de recreant, tenzij er sprake is van overmacht.

Mocht het dus een Recron camping zijn, dan heeft u in ieder geval recht op restitutie van een deel van deze kosten als u binnen 10 jaar uw overeenkomst met de camping beeindigd.

Voor meer informatie over uw rechten asl huurder van een vaste plaats p een camping verwijs ik u naar onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/op-de-camping/soort-kampeerplaats/vaste-plaats