Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade door vreemde verkeerssituatie en missende signalering

Vraag gesteld door De Ruitertjes op 1 oktober 2015

Recent moest ik in Vianen zijn. De Y-splitsing Oeverlandroute / Middelwaard is een zeer vreemde constructie waar rechtdoorgaand verkeer verplicht is om af te slaan, onderaan de dijk in de berm te keren om de route te kunnen vervolgen. De beperking is een fietspad van 10 meter die WEL rechtdoorgaat. Ja ik was fout door rechtdoor te gaan omdat ik het nut van deze constructie niet begrijp. In het midden van het fietspad(je) ligt echter een betonnen varkensrug die net als de middenstreep wit geschilderd is en dus absoluut NIET opvalt. Een waarschuwingspaaltje waarvan de voet op GOOGLE-maps zichtbaar is ontbreekt met als gevolg een schade van 600 Euro. Ik begrijp dat ik niet over een fietspad mag, maar mijn inziens is de wegbeheerder hier debet aan een zeer onlogische verkeerssituatie en missende signalering voor een betonnen blok die je niet of nauwelijks kunt zien. Kan ik de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen en de schade (gedeeltelijk) verhalen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft schade opgelopen aan uw auto vanwege een - naar uw zeggen - 'vreemde verkeerssituatie. U vraagt ons of u de wegbeheerder (gemeente) aansprakelijk kunt stellen voor de schade.

Aansprakelijkheid wegbeheerder

De wegbeheerder is aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker (art 6:174 lid 2 BW juncto 6:162 BW).

De de wegbeheerder is onder andere niet (of gedeeltelijk) aansprakelijk als hij kan bewijzen dat het ongeluk is te wijten aan het weggedrag van de eiser/gedupeerde. Bijvoorbeeld als het slachtoffer te hard gereden heeft.

Of in het desbetreffende geval de wegbeheerder daadwerkelijk aansprakelijk is voor uw schade, valt op afstand lastig te bepalen. Wel dient de wegbeheerder in het algemeen ervoor zorg te dragen, dat bij een bepaalde verkeerssituatie de bedoelingen voor de verkeersdeelnemers duidelijk zijn. Vraag is of dat hier het geval is.

Meer informatie

Voor meer informatie over het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder en voor onze modelbrief, verwijs ik u graag naar onze webpagina; aansprakelijkheid wegbeheerder.***

Reactie van De Ruitertjes:

Dank u voor uw reactie.
Ik begrijp dat een en ander afhankelijk is van de lokale situatie. Persoonlijk zou ik het niet redelijk vinden het gehele schadebedrag te (kunnen) verhalen maar gezien de gecreeerde situatie ga ik wel met de beheerder in overleg over de ontstane situatie.***

Reactie van Michiel Claesen:

Veel succes bij het verhalen van de schade.

NB: mits van toepassing; schakel uw (verhaals)rechtsbijstandverzekering in!