Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ouders overleden...park houdt zich niet aan de voorwaarden...

Vraag gesteld door SabrinaScheveningenBerg op 4 december 2015

Dit jaar zijn mijn ouders overleden. Ze verbleven op een park nl Scherpenhof Terwolde.
Mijn moeder is begin oktober overleden. Het chalet is ontruimd.
In eerste instantie wilde de eigenaar het chalet overkopen. Nu kreeg ik een tel. dat hij het toch niet wil omdat er teveel aan moet gebeuren.
We gaan het daarom nu zelf opknappen en verkopen zo snel mogelijk.
De eigenaar zei dat we de volledige factuur over 2016 moeten betalen. Klopt dat?
Daarnaast heeft mijn moeder het hele jaar 2015 extra afgelost zodat er nu een tegoed is van 1900 euro. Er is een eindafrekening van gas en electra van 240,20. Dat trek ik er vanaf is er dus een tegoed van 1660 euro. Het park wil dit niet terugstorten aan ons....
We hebben een ernstig geschil nu en ik zou erg graag juridisch advies willen.
Park is dus aangesloten bij Recron.
Het is al zo moeilijk en zwaar allemaal!!!

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

Uw ouders zijn overleden. Zij waren huurders op een camping. De stacaravan wordt nu door u verkocht. De rekening van 2016 moet betaald worden en een tegoed van uw ouders wordt niet aan u terugbetaald door de campingeigenaar.

De campingeigenaar had een huurcontract met uw ouders. Het betreft tevens een Recron camping. De Recon voorwaarden bepalen  dat bij overlijden van de recreant de mede-recreanten  (genoemd op dhet contract) -voor zover zij daartoe gerechtigd zijn-het recht hebben de overeenkomst over te nemen. Zijn er geen mede-recreanten dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.

Het staat de ondernemer vervolgens vrij om met een erfgenaam, die niet als mede-recreant op de overeenkomst staat,al dan niet een overeenkomst te sluiten. Wordt er geen nieuwe overeenkomst aangegaan, dan krijgen de erven die de verplichtingen van de overledene overnemen een redelijke termijn om de plaats leeg op te leveren. Het vooruitbetaalde jaargeld voor het resterende deel van de contractperiode wordt aan het vanaf het moment van ontruiming gerestitueerd, tenzij ontruiming na 1 juli van het lopende jaar plaatsheeft.

Zolang de caravan dus op de plaats staat bent u jaargeld verschuldigt. Mocht de plaats voor 1 juli 2016 zijn ontruimd dan heeft u recht op restitutie vanaf het moment dat is ontruimd.

U geeft aan dat er nog een bedrag open staat. De campingeigenaar zou dat terug moeten storten. Wel is het zo dat er mogelijk meerdere erfgenamen zijn. Hier moet de campingeigenaar rekening mee houden. Als er meer erfgenamen zijn dan bent u samen verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. U moet dan ook alles samen regelen. Voor de wijze waarop zou u contact op kunnen nemen met de notaristelefoon.

Ik wens u veel sterkte.

 ***

Reactie van SabrinaScheveningenBerg:

Dank voor uw bericht.

Wat is een redelijk termijn?
Ik heb vandaag van de eigenaar gehoord dat hij het chalet niet over gaat nemen.
Nu gaan wij hem opknappen en verkopen.
Wat is dan een redelijk termijn?

U zegt dus eigenlijk dat de factuur betaald moet worden.
Maar hier staat winterrecreatie op voor 2 pers b.v.
En nog meer van dit soort dingen die toch ook niet meer van toepassing zijn.
Wij gaan daar niet aan recreatie doen. We maken geen gebruik van de faciliteiten.
Waar zou de factuur dan uit moeten bestaan? Alleen het stageld?***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

Een exacte termijn wordt niet aangegeven. Er wordt gesproken van een redelijke termijn. Dit hangt dan weer af van de omstandigheden en werkzaamheden die verricht moeten worden. BIj verkoop kan dat uiteraard langer duren dan bij het ontruimen van een plaats. U zult hier met de campingeigenaar afspraken over moeten maken.

De kosten betreffen de jaarlijkse vaste kosten. De kosten van bijvoorbeeld electriciteit en gas worden alleen in geval van verbruik doorberekend.