Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

entreefee de Krim voor chaletwoning

Vraag gesteld door dekrim op 14 augustus 2017

Geachte heer, mevrouw,

Ik ben eigenaar geworden van chalet Spreeuw 73 Texelcamping Loodsmansduinen Texel, dat wordt beheerd de Krim Texel.
In verband met aanleg infrastructuur werd aan eerste eigenaar een entreefee van 10.000 euro geïnd in 2011, waarbij ieder jaar 1000 euro aan De Krim toekomt, De Krim zal heden 5000 euro aan eerste eigenaar terugbetalen.
Mijn vraag is of het juist is dat de Krim nu als entreefee aan mij niet 5000,00 euro vraagt, maar opmerkelijk 10.000 euro. Echter aan de infrastructuur is de laatste jaren niets veranderd. De Krim wenst niet in te gaan op mijn argumentatie en zegt regels zijn regels. Andere medebewoners van Spreeuw-chalets vinden ook dat dit een oneigenlijke manier van geld verdienen is door de Krim. Kunt u mij hierin juridisch begeleiden?

Met vriendelijke groet, K. van Wieringen

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U bent eigenaar van een Chalet in beheer van Krim Texel. Bij de eerste eigenaar werd een entreefee van €10.000, - geïnd in 2011 in verband met aanleg infrastructuur. Ieder jaar komt de Krim Texel vervolgens €1000 euro toe, waarbij de Krim Texel momenteel €5000, - terug zal betalen aan de eerste eigenaar. U vraagt zich af waar Krim Texel u nu €10.000, - in rekening brengt en niet €5000, - . Er is immers sindsdien geen nieuwe infrastructuur aangelegd.

De entreefee die van de eerste eigenaar geïnd is, is voor het gereed maken van het kavel en o.a. het aansluiten van de infrastructuur. Echter, het is ons niet duidelijk wat de reden is dat hetzelfde entreegeld van u verlangd wordt gelet op de reeds aangelegde infrastructuur. Uit de door u gegeven summiere informatie kunnen wij dat niet opmaken. Het advies is dan ook na te gaan waar die kosten op gebaseerd zijn. Dat kunt u doen door eventuele koopovereenkomst, voorwaarden etc. goed te bestuderen. Indien u die overeenkomst/voorwaarden aan ons voor wilt leggen dan bestaat daar uiteraard de mogelijkheid toe. U kunt de bescheiden e-mailen naar experts@anwb.nl.