Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat moet ik doen als ik een auto heb gekocht van een handelaar en onderweg naar huis is de motor kapot gegaan?

Vraag gesteld door Nordin op 17 maart 2015

Ik heb een auto afgelopen woensdag gekocht en onderweg naar huis is de motor kapot gegaan,met de wegenwacht monteur heb ik de verkoper gebeld en vertelde dat de motor kapot is gegaan en dat ik de auto terug breng weigerde hij en zegt dat hij voor mij een ander motor gaat zoeken nu is hij in zijn woorden terug en zegt dat hij de auto zonder garantie heeft verkocht en neemt zijn telefoon niet meer op.graag iemand die mij kan adviseren wat ik hiertegen kan doen?

Met vriendelijke groet,

Nordin en Hafida Kaddouri

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een auto gekocht die meteen vanaf het begin een groot gebrek heeft. De verkoper weigert u verder te woord te staan.

Ik ga ervanuit dat u de auto heeft gekocht bij een professionele verkoper. U heeft bij de aankoop  van een tweedehands auto een onderzoeksplicht.  De auto die u heeft gekocht, moet voldoen aan hetgeen u op grond van de gesloten overeenkomst mocht verwachten.  Dit wordt het conformiteitsbeginsel genoemd. Voldoet de auto niet aan de redelijke verwachtingen dan is er sprake van non-conformiteit. Factoren die bepalend zijn voor wat u mag verwachten van een auto zijn o.a.: de leeftijd van de auto, koopprijs van de auto in relatie tot de nieuwprijs, waar u de auto kocht en de informatie die door de verkoper is verstrekt over de auto.

De verkoper is verplicht u te informeren over bestaande gebreken, voor zover hij daarvan op de hoogte is of had moeten zijn.  Een gebrek dat optreedt in de eerste 6 maanden na aflevering, wordt door de wet verondersteld al aanwezig te zijn toen u de auto kocht. Als de verkoper stelt dat dit niet het geval is, dient hij dit te kunnen bewijzen gedurende de eerste zes maanden.

Ook als u hebt afgezien van garantie mag u verwachten dat u een auto koopt die geschikt is voor normaal gebruik. Wanneer u de auto bij een particulier heeft gekocht, dan geldt voor u als koper wel een zwaardere onderzoeksplicht dan wanneer u bij een professionele verkoper koopt. Dit betekent dat u gedegen onderzoek moet uitvoeren naar de staat van de auto. Hoe ouder de auto is, hoe meer onderzoek u moet doen. Bij een particuliere verkoper moet u er rekening mee houden dat hij geen deskundige is. De verkoper moet u wel inlichten over de mankementen die hij kent. U moet er rekening mee houden dat hij bepaalde mankementen niet opgemerkt heeft.

U dient in eerste instantie de verkoper aan te schrijven en hem de gelegenheid geven het probleem op te lossen binnen een redelijke tijd. U kunt eisen dat de auto wordt gerepareerd of vervanging van de auto voor een gelijkwaardige. De kosten moeten wel in redelijke verhouding staan met de koopprijs. Ook moet gekeken worden naar de mate waarin de auto afwijkt van hetgeen verwacht mocht worden.

Weigert de verkoper zijn medewerking, dan kunt u hem schriftelijk in gebreke stellen waarna u de auto ergens anders kunt laten herstellen of u de koopovereenkomst ontbindt.  Ik verwijs u voor de te nemen stappen richting de verkoper naar het stappenplan zoals dat is weergegeven op onze website: http://www.anwb.nl/rechtshulp/koop-en-onderhoud/klachten-na-aankoop/stappenplan-klachten-na-aankoop