Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat kan de ANWB doen om ons te helpen/adviseren m.b.t. arbeidsmigranten op de camping en drugsdealers?

Vraag gesteld door diel op 5 maart 2018

Beste ANWB,

Vanaf 2012 hebben wij een vaste jaarplaats op camping Marina Beach in Hoek van Oostappengroep (aangesloten bij Recron).

Vanaf 2017 hebben wij veel overlast van (illegaal, in strijd met bestemmingsplan) arbeidsmigranten op het park en drugsdealers.
Wat betreft de arbeidsmigranten wordt er niet gecommuniceerd met de jaargasten, het gebeurd gewoon en wij mogen er niet over zeuren. Wat betreft de drugsdealers krijgen neemt de campingeigenaar ook geen maatregelen. Door deze omstandigheden voelen wij ons onveilig op de camping.

Sinds de overname in 2013 door Oostappengroep raakt de camping in verval. Er is weinig tot geen onderhoud aan speeltoestellen, campingplaatsen. De horeca is steeds beperkter open, aanbod is minimaal.

Hierboven heb ik getracht kort en bondig onze problemen op te schrijven. Het dossier is echter nog ingewikkelder, en niet eenvoudig hier even op te schrijven. Indien u het wenselijk vind, kunnen wij meer informatie aanleveren.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een jaarplaats op camping Marina Beach (RECRON-lid) in Hoek. Ondanks vele klachten van recreanten over onder meer permanente bewoning door arbeidsmigranten, aanwezigheid van drugsdealers en achterstallig onderhoud, grijpt de camping/ondernemer niet in. U vraagt zich af hoe nu te handelen om deze misstanden uit de wereld te helpen.

Bestemmingsplan
Op 25 februari 2016 heeft de rechtbank Overijssel in een vergelijkbare situatie bepaald, dat recreatiewoningen niet anders mogen worden gebruiktm dan voor recreatieve doeleinden. Gebruik van recreatiewoningen op een bungalowpark door arbeidsmigranten is geen recreatief gebruik. Aldus is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan.

Gederfd huurgenot
Wanneer huurders worden geschaad in hun huurgenot, dient de verhuurder ervoor zorg te dragen dat de inbreuk op het huurgenot (ernstige overlast arbeidsmigranten/ en drugsdealer) op te lossen. Laat de verhuurder deze verplichtingen na, dan is de ondernemer schadeplichtig op grond van onrechtmatige daad (art 6:162 BW).

Mijn advies is om zoveel mogelijk medestanders te mobiliseren en gezamenlijk een klachtbrief te sturen aan de ondernemer.

Geschillen
Wanneer u er met de ondernemer niet uitkomt, kunt u het geschil ter beoordelng voorleggen aan de rechter of aan de Geschillencommissie Recreatie.

Handhaving overheid
Dien tevens een klacht in bij de gemeente of provincie (afhankelijk van wie bestemmingsplan afkomstig is) over desbetreffende inbreuk op het bestemmingsplan. Maak een verwijzing nar bovenstaande uitspraak van de rechtbank Overijssel.