Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ik krijg mijn eigen risico niet uitgekeerd

Vraag gesteld door Jan van de Nes op 6 december 2016

In juli is mijn auto beschadigd. De tegenpartij had zich gemeld en het schadeformulier is ingediend. De schade is diezelfde maand gerepareerd. Mijn verzekering heeft de schade rechtstreeks betaald aan het schadebedrijf met uitzondering van het bedrag van mijn eigen risico. Men verwacht dat ik dit eerst voorschiet en dan "ooit" wel eens een keer terugbetaald zal krijgen. Dat vindt men heel normaal. Ik heb er mijn verzekeraar over gebeld, die mij nogal hooghartig vertelde dat ik maar gewoon moest wachten tot het hen schikt om mij te betalen. Mijn tussenpersoon beloofde een maand geleden dit aan te kaarten bij de juiste instantie en mij te informeren. Maar ik zie/hoor niks en de afhandelaar wil geld zien. Enig idee wat dit voor idiote gang van zaken is?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In juli heeft de wederpartij schade aan uw auto veroorzaakt. Uw casco verzekering (all risk) heeft de schade rechtstreeks aan de schadehersteller betaald met uitzondering van het bedrag aan eigen risico. Verzekeraar stelt dat u laatstgenoemde bedrag terug zal ontvangen. U vraagt zich af of uw verzekeraar wel juist handelt.

Het voorgeschoten bedrag aan eigen risico ontvangt u terug, zodra de verzekeraars de aansprakelijkheid hebben vastgesteld en blijkt dat de wederpartij voor 100% aansprakelijk is voor de schade.

Laat uw tussenpersoon bij de verzekeraars informeren of dossier bij hen reeds is afgesloten. Indien dit het geval is, dient uw casco verzekeraar per omgaande uw voorgeschoten eigen risico te vergoeden.

Meer informatie over het verhalen van uw schade na een aanrijding vindt u op onze website.***

Reactie van Jan van de Nes:

Bedankt heer Claesen, maar zover was ik zelf ook al. Het verbaast mij en irriteert mij dat een verzekeraar min of meer ongestraft het tijdstip van een uitkering kan rekken. Ik blijf het idioot vinden dat ik 6 maanden lang (!) moet wachten op afwikkeling, terwijl ik via de veroorzaker van het ongeval weet dat de zaak door zijn verzekeraar 4 maanden geleden (!) al is afgedaan. Met andere woorden, mijn verzekeraar - in casu het in mijn ogen ondoorzichtige groepje bedrijven dat zich met de schade afwikkelig bezig houdt - kan op in mijn ogen arrogante wijze het afwikkelen van een schadegeval rekken zolang het hen goeddunkt. Saillante ontwikkeling overigens: ongeveer 6 uren nadat ik per email voor de derde keer bij mijn tussenpersoon had geklaagd en had aangekondigd dat ik juridisch advies ging zoeken, werd het bedrag zonder enig commentaar op mijn rekening gestort. Ik heb dus de schade-afhandelaar direct betaald en daarbij wél excuses vermeld.***

Reactie van Michiel Claesen:

Vanaf dag aanrijding tot datum afhandeling zaak heeft u recht op wettelijke rente (2016: 2%) over schadebedrag (in uw geval: bedrag aan eigen risico).

Klachten over uw verzekeraar kunt u voorleggen aan het KIFID.-

Verontschuldigiging verzekeraar was hier wel op zijn plaats geweest...***

Reactie van Jan van de Nes:

Nogmaals bedankt. Die wettelijke rente laat ik maar zitten. Geeft weer erg veel gedoe voor een luttel bedrag (misschien 3 euro op jaarbasis). Klacht voorleggen bij het Kifid heb ik overwogen maar kan de relatie met de verzekeraar schaden... Gezien de manier waarop de verzekeraar met de hele affaire is omgegaan, verbaast mij het ontbreken van een verontschuldiging niet. Jammer dat er weinig gevoel voor etiquette bij deze verzekeraar is... Zullen we het dossiertje maar sluiten? Nogmaals bedankt en vriendelijke groet, Jan van de Nes