Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

BOVAG garantie op reparatie bij faillisement garage

Vraag gesteld door geertemo op 20 september 2016

Ruim een week geleden heeft mijn vriendin haar auto ter reparatie aangeboden bij Vakgarage Hemelaar in Almere omdat de koppeling moest worden vervangen.
De reparatie is uitgevoerd en betaald, maar na vertrek uit de garage ging het motor management lampje branden.
De garagehouder meldde dat hij dat niet direct op kon lossen en maakte een afspraak voor een paar dagen later.
Toen we de auto afleverden was de garage gesloten en kregen we te horen dat de garage failliet is.

Op advies van uw telefonische helpdesk heb ik contact opgenomen met BOVAG.
BOVAG meldt dat ze niets kunnen betekenen, ook al is er BOVAG garantie verleend op de reparatie.

Als consument kies ik altijd de meest betrouwbare optie, in het geval van garages dus altijd een BOVAG garage vanwege de garantie.
BOVAG.nl : "Zekerheden als BOVAG Garantie ... zorgen dat de belangen van consumenten die zaken doen met een BOVAG-bedrijf geborgd zijn."
Daar komt nog bij, aldus BOVAG, dat over die garantie overeenstemming is bereikt met de ANWB en de Consumentenbond.

Bovenstaande leid mij dan naar de volgende vragen aan u:
- Kunt u mij adviseren hoe ik moet handelen om alsnog het probleem met de reparatie opgelost te krijgen?
- Is de reactie van BOVAG correct?
- Zo ja, waarom laat de ANWB toe dat er geen vangnet is bij faillisement terwijl de consument/automobilist zich beschermd voelt door de BOVAG garantie? (aannemend dat de claim van BOVAG over overeenstemming met de ANWB juist is)

Ik hoop van harte op een reactie.
Met vriendelijke groet,
Geert-Emo Drenth

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Onlangs heeft uw vriendin haar auto ter reparatie aangeboden vanwege een defecte koppeling. Na de reparatie bleek motormanagement lampje te branden. De garagist zou de storing op een later moment verhelpen. Ondertussen blijkt het bedrijf failliet. U vraagt zich af waarom de garantie niet door een ander Bovag bedrijf kan worden uitgevoerd.

Allereerst moet komen vast te staan of er sprake is van een causaal verband, ofwel; is de storing in het motormanagement het gevolg van de uitgevoerde reparatie aan de koppeling.

Het zou puur toeval kunnen zijn. Ofwel, geen verband tussen reparatie en storing.

Indien er wél sprake is van een verband tussen de uitgevoerde reparatie en de storing, dan is bij uitvoering van de reparatie waarschijnlijk een sensor/een onderdeel niet op juiste wijze teruggeplaatst. Dat is een kwestie van uitlezen van de storingsmelding.

Bovag garantie
Alleen wanneer er sprake is van een causaal verband tussen reparatie en storing motormanagement, kan er binnen 3 maanden na reparatie een beroep worden gedaan op de Bovag garantie. Echter, nu het bewuste autobedrijf in staat van faillissement verkeert, komt een beroep op de Bovag garantie te vervallen.

Het antwoord van de Bovag is juist; de Bovag staat niet in voor de gevolgen van een faillissement van één van haar leden. Ken géén enkele branche organisatie die gedupeerden wel soelaas bieden bij een garantieclaim.

De bemoeienis van de ANWB en de Consumentenbond met de Bovag strekt niet verder dan de totstandkoming van (ver)nieuw(d)e Bovag voorwaarden.

Er bestaat géén wettelijke verplichting voor de autobranche tot het hebben van een vangnet, wanneer sprake van financieel onvermogen van één van de aangesloten ondernemingen.

Advies
Nu door het faillissement een beroep op garantie geblokkeerd is, zit er niets anders op dan de storing door een ander garage uit te laten lezen om het vervolgens te laten herstellen. Mocht blijken dat er wél sprake is van causaal verband tussen reparatie en storing, dan kunt u de reparatiekosten als vordering opgeven bij de curator van de failliete garage.