Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Recronvoorwaarden voorwaarden, artikel 12, lid 5, Sub a

Vraag gesteld door W.Lancee op 15 oktober 2015

Eind sep 2015 hebben wij een aangetekend schrijven gehad met de mededeling dat wij 31 december 2016, het park moeten verlaten door ingrijpende herinstructuering. Mijn vraag is kan ik nu al mijn jaarplaats opgeven of moet dat in 2016, om in aanmerking te komen voor de verplaatsingskosten op grond van artikel 12, lid sub A.
In afwachting van uw antwoord, teken ik hoogachtend

W.Lancee

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft een aangetekende brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat uw jaarplaats wordt opgezegd in verband met herstructurering van het park.

De ondernemer dient een opzegtermijn in acht te nemen van een jaar volgens artikel 11 lid 3 van de RECRON voorwaarden. Dit betekent in uw geval dat uw overeenkomst tot 31-12-2016 loopt. 

Als u eerder vertrekt, kunt u ook eerder aanspraak maken op de verplaatsingskosten. Daarnaast is in artikel 12 lid 7 bepaald dat wanneer de ondernemer de overeenkomst beëindigt en er op het terrein geen minimaal gelijkwaardige plaats beschikbaar is, en de recreant voor het einde van de overeenkomst de plaats ontruimt, de recreant recht heeft op restitutie van het reeds betaalde jaargeld voor de resterende periode van de overeenkomst. 

Indien u tot wel het einde van de overeenkomst  de plaats huurt, dan kunt u de laatste zes maanden van de opzegtermijn van een jaar gratis gebruik maken van de plaats. Kosten omtrent het gebruik van elektra, gas, kabel, water e.d. komen wel voor uw rekening.