Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe beweeg ik mijn Flyerdealer, importeur en fabrikant om mijn High speed e-bike toelaatbaar te maken volgens de nieuwe regelgeving

Vraag gesteld door partnair op 31 mei 2016

Mevrouw, mijnheer

Ik heb graag uw advies en nog liever medewerking over de volgende kwestie.
In september 2014 kocht ik bij Berry Bikes te Valkenswaard een Flyer RS Urban high speed e-bike.
Vooraf had ik contact op de fietsenbeurzen in Breda en Zeist met de importeur Amazing Wheels. Ik vroeg de importeur wat er zou gebeuren als er eenmaal regelgeving zou komen voor de High speed bike. Het antwoord was dat een gerenomeerde fabrikant als Flyer Zwitserland daar zeker een mouw aan zou passen. Nu de regelgeving langzamerhand duidelijk is geworden laten zowel de fabrikant, de importeur en de dealer het afweten. De importeur vertelde me dat men ook niet van plan was dit type fiets bij de RDW aan te bieden voor toelating in Nederland.
Ik belde naar de RDW en die vertelde dat ik zonder die toelating geen kenteken kan krijgen, ook niet als ik de fiets zelf zou laten aanpassen. Mijn verzekering Enra fietsverzekeringen wil geen WA dekking verstrekken op een fiets waar geen kenteken voor afgegeven is. Dit betekent dat mijn fiets van ruim € 4000,- eigenlijk niet meer de weg op mag en onverzekerbaar is in Nederland. Het advies van mijn dealer was: Gewoon mee doorrijden want dat doen ze allemaal.” Met die allemaal bedoelt men al die mensen die voordat er regelgeving was een High speed e-bike kochten. En dat zijn er veel.
U zult begrijpen dat ik alles in het werk wil stellen om mijn heerlijke fiets legaal de weg op te krijgen.
Nog belangrijker WA te kunnen verzekeren.
Door de opstelling van de dealer, importeur en fabrikant wordt dat onmogelijk gemaakt.
De importeur vertelde wel dat men overweegt om van de high speed bike een normale ebike te maken met ondersteuning tot 25 km/u. Als ik zo’n 25 km fiets had willen kopen had ik toentertijd wel een goedkoper exemplaar uitgezocht.
De vraagstelling zal u wel duidelijk zijn: Hoe kan ik mijn dealer, importeur en de fabrikant er toe aanzetten om mijn fiets toelaatbaar te maken voor Nederland.
Voor de duidelijkheid.
De aanpassing bestaat hieruit:
Aanpassing remhendels en achterlicht, zodat er bij remmen een remlicht gaat branden.
Aanpassing dat het licht altijd aan gaat als de fiets ondersteuning krijgt.
2 reflectoren op de voorvork
Een kentekenplaathouder met verlichting voor het kentekenbordje.
Een spiegelijk links aan het stuur.

Dat zijn toch geen onoverkomelijke ingrepen. Samenstelling van een aanpassingspakket zou al helpen. Maar de typegoedkeuring door de RDW blijft natuurlijk cruciaal.
Uw advies en informatie isook van belang, denk ik, voor andere high speed bikers ( en dat zijn er best veel). Publicatie in de Kampioen zou daarom wenselijk zijn.
Bij voorbaat mijn dank.
Met vriendelijke groeten
Leo en José van Bakel


Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft in 2014 een high speed E-bike gekocht voor € 4000, maar u kunt hiermee niet op de openbare weg rijden, nu de fiets niet is toegelaten door de RDW. U geeft aan dat de fabrikant ook niet van plan is een typegoedkeuring aan te vragen.

Zonder snorfietskenteken of bromfietskenteken mag u met een high speed e-bike niet op de openbare weg rijden. Het is echter mogelijk bij de RDW een typegoedkeuring aan te vragen en daarmee ook een kenteken. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Ik heb contact opgenomen met de RDW en zij geven aan dat u contact kunt opnemen via het volgende e-mailadres: ttv@rdw.nl. De kosten voor de keuring zou rond de € 600 liggen.

Geeft de fabrikant een specifieke reden waarom ze deze fiets niet willen aanmelden bij de RDW voor een typegoedkeuring? En is de verkoper aangesloten bij de BOVAG? In dat geval zou u het geschil voor kunnen leggen aan de Geschillencommissie.


***

Reactie van partnair:

Dit wist ik al. De RDW medewerker, die ik sprak, noemde overigens een bedrag van rond de € 1000,- voor de keuring. Daar komt dan nog een paar honderd euro bij om de aanpassing te verwezelijken. Mijn vraag gaat niet over wat ik kan doen om een toelating te krijgen, maar wat de Fabrikant moet doen om de fiets, die in Nederland werd verkocht, alsnog toegelaten te krijgen.

Ik kreeg advies van consuwijzer, een overheidsorgaan die consumenten adviseert.

Daar werd aangeraden om per aangetekende brief een klacht bij de fabrikant neer te leggen. Ik deed dat al per e-mail maar zal de brief zeker een dezer dagen naar de directie van Flyer sturen.

Eerlijk gezegd had ik een beter antwoord van u verwacht. Zoals ik u al schreef gaat het hier niet alleen om mij, maar ongetwijfeld ook om meerdere ANWB leden met hetzelfde probleem. Stel dat ik zelf het probleem oplos, dan zouden alle anderen individueel hetzelfde moeten gaan doen. Van de ANWB mag je toch een advies verwachten waar alle leden, die te maken hebben met dezelfde kwestie, iets aan hebben. Bijvoorbeeld: Moeten fabrikanten, juridisch gezien, er aan meewerken om hun klanten uit de problemen te houden of te helpen? Door de opstelling van Flyer wordt het mij onmogelijk gemaakt om zonder al te veel schade (ruim duizend euro) legaal de weg op te kunnen gaan. Er komt nog bij dat mijn Flyer RS onverkoopbaar is geworden in Nederland.
Kan men de fabrikant aansprakelijk stellen voor de schade?

Ik zou dan ook graag van u horen wat er op dat gebied juridisch mogelijk is.

De RDW is toch toezichthouder. Kunnen die de fabrikanten niet aanspreken?

Graag zou ik van u een juridisch onderbouwd stappenplan ontvangen.***

Reactie van David Sjoer:

Uit uw vraag maak ik op, dat toen u de fiets kocht, deze voldeed aan de destijds geldende eisen. U wist toen ook, dat de wetgeving met betrekking tot high speed e-bikes mogelijk zou wijzigen. De importeur/fabrikant kan niet verplicht worden fietsen die in 2014 zijn gekocht, alsnog in overeenstemming te brengen met nieuwe wettelijke eisen die een aantal jaren later (dan de aankoopdatum) worden ingevoerd. Als destijds in 2014 een dergelijke toezegging is gedaan, dan moet u dit kunnen bewijzen om een succesvol beroep op die toezegging te doen.

Op de site van de rijksoverheid lees ik dat vanaf januari 2017 u het snorfietskenteken voor uw high speed e-bike gratis kunt laten omzetten naar een bromfietskenteken.***

Reactie van partnair:

Dat is een ander antwoord dan consuwijzer mij gaf.

Volgens de jurist daar moet ik de fabrikant aansprakelijk stellen voor het feit dat hij geen toelating voor het type High speed e bike wil aanvragen. De schade die de consument daardoor lijdt is disproportioneel. (Een kwart van de aanschafprijs.)

Er is overigens ook nog zoiets als coulance.

Mijnheer Sjoer, heeft hier een jurist naar gekeken?

U geeft antwoorden die iedereen op internet kan vinden. Hoe kan ik in 2017 een kenteken over laten zetten van snor- naar bromfiets als ik en mijn lotgenoten geen kenteken kunnen krijgen. Daar zou ik van u graag een antwoord op hebben***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

Vanwege de afwezigheid van mijn collega, reageer ik op uw laatste opmerkingen.

Ik denk dat wij hetzelfde bedoelen als Consuwijzer.

Om te zorgen dat een typegoedkeuring bij de RDW wordt aangevraagd, kunt u de importeur aansprakelijk stellen. Om dat met succes te kunnen doen, moet u bewijzen dat de importeur u voorafgaand aan de koop heeft toegezegd in geval van wijziging van de wetgeving 'hier een mouw aan te zullen passen'.

Slaagt u daarin niet, dan moet u zelf naar de RDW met het verzoek tot toelating. De kosten daarvan zijn dan voor eigen rekening. Na toelating kan pas een kenteken worden aangevraagd.***

Reactie van Michel79:

Beste,

Zelf heb ik een high speed flyer aangekocht in 2012. In die tijd was er nog geen sprake van wetgeving hoog uit wat geruchten. Wat ik begrijp uit de antwoorden van de expert kan men de fabrikant of importeur niet verantwoordelijk houden voor wijzigingen in de wetgeving. Het zelfde kan men van de consument verwachten. Het voertuig is gekocht op basis van de wetgeving die op dat moment geld en wijzigingen in wetgeving zijn van toepassing op de nieuwere modellen e-Bikes lijkt mij. Mocht het RDW daar anders overdenken dan zou ik graag zien dat het RDW met een regeling komt waarbij oude e-Bikes als nog een kenteken krijgt zonder die absurd hoge kosten.***

Reactie van partnair:

Beste Michel

Na een strijd van meer dan een half jaar heb ik nu een schrijven van de directie van de RDW dat deze kwestie de aandacht heeft. Men is in overleg met het ministerie van verkeer en infrastructuur om een oplossing te zoeken. Pas nadat ik de pers had ingeschakeld boekte ik vooruitgang. Mail me als je wilt: partnair@hotmail.com

Zie voor de beknopte weergave van het artikel: http://www.ed.nl/regio/eindhoven/e-bikes-eigenlijk-brommers-veel-speedbikes-niet-te-verzekeren-kaart-1.6229406

Ik vond het overigens zeer teleurstellend dat de ANWB onvoldoende kon helpen.

Zie ook:

https://www.elektrischefietsen.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=386***

Reactie van partnair:

Het blijft een drama. De RDW heeft de Flyer importeur Amazing Wheels in Beverwijk tot drie maal toe verzocht om medewerking. Amazing Wheels (Flyer Benelux) antwoord niet op e-mails, brieven en terugbelverzoeken. Noch die van klanten noch die van de RDW.
Biketec Zwitserland, fabrikant van Flyer, heeft nu toegezegd dat ze er vaart achter gaan zetten. Veel vertrouwen heb ik er niet in. Overigens doe geen moeite bij de overheid of ANWB want daar hebben ze alleen maar kastjes en muren. Super frustrerend en dat terwijl de oplossing zo simpel is.

De RDW heeft namelijk hetvolgende stappenplan uitgezet:

De eerste stap die gezet moet worden is dat Flyer Benelux de technische gegevens doorstuurt aan de RDW zodat ze daar een administratieve keuring kunnen uitvoeren.

Vervolgens zal de Rdw dan opgeven wat er moet gebeuren aan de fiets om toelating te krijgen.

Tim de Rooij ( directeur van Amazing Wheels / Flyer) heeft toegezegd dat er dan door hen een aanpassingspakket samengesteld wordt

Als de fiets is aangepast volgt de plenaire keuring bij de Rdw in Lelystad

Maar zoals gezegd Amazing Wheels blijft de zaak saboteren.

Ik roep iedereen op die het probleem herkent dat te melden bij Biketec In Zwitserland. Stuur een email naar
info@flyer.ch ter attentie van de heer Roger Muller, Hoofd klantenservice.

Of neem contact op met mij; partnair@hotmail.com***

Reactie van partnair:

Ter afsluiting van deze topic. Flyer heeft in samenwerking met de RDW bijna 200 high speed pedelecs bij het RDW testcentrum in Lelystad laten keuren. De keuring vond eind november plaats. Amazing Wheels zorgde voor een gratis aanpassingspakket, de fietsen werden bij de dealers opgehaald. De RDW rekende voor deze plenaire keuring €200,-- De fietsen worden pas rond 18 januari 2018 door Amazing Wheels teruggezonden voorzien van de juiste papieren. De RDW moet van elke HS fiets de papieren met de hand maken. Daarom duurt het zo lang.

De actie was geldig tot en met 31 december 2017.

Wie zijn/haar Flyer High speed fiets nu wil laten keuren betaald het normale tarief. (tussen €800 en €1000).