Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ontvangen geschrift ivm begaan van een verkeersovertreding in Oostenrijk

Vraag gesteld door Contessa op 24 mei 2017

Bij terugkomst van een kort verblijf ontving ik een schrijven over een door mij begaan verkeersdelict met dringend verzoek tot betaling. Betaling moest zijn geschied binnen 14 dagen na dagtekening geschrift en niet na ontvangst. Ik kan die overtreding waarvan de kosten 70 euro bedragen niet in een keer betalen. Er staat op het geschrift geen beroepsmogelijkheden vermeld of iets om een regeling te treffen. Wat moet ik hiermee als ik niet betaal. Wat zijn de executiemogelijkheden vanuit Oostenrijk en speelt hierbij het CIJB nog een rol. Bijvoorbeeld kan Oostenrijk de vordering ter incasso overdragen aan het CJIB ? Nogmaals: het uitgangspunt is dat ik wel wil betalen maar op dit moment niet kan betalen, dus betalingsonmacht.

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U bent onlangs in Oostenrijk geweest. Daar hebt u een overtreding begaan waarvoor u een bekeuring thuis hebt ontvangen. Echter, u kunt het boetebedrag niet in één keer betalen. U wilt weten wat er gebeurt als u niet betaalt aangezien er geen beroepsmogelijkheden zijn genoemd op de boete.

Kennisgeving
Op een bekeuring dienen beroepsmogelijkheden te worden vermeld. Ook op buitenlandse bekeuringen. Echter, het kan zijn dat u een kennisgeving hebt gekregen van een bekeuring die u nog gaat ontvangen. Dat kan het ontbreken van de beroepsmogelijkheden in deze verklaren.
Wellicht dat er in de kennisgeving contactgegevens staan van de instantie die de boete heeft opgelegd. U kunt daar dan eventueel navragen of het mogelijk is betaling van de boete op te schorten/in termijnen te betalen wegens betalingsonmacht.

Betalen van de boete
Betaalt u de boete direct of binnen een bepaalde (korte) termijn, dan betaalt u vaak een lager bedrag. Hoe later u betaalt, hoe hoger het bedrag. Op de bekeuring staat hoe u moet betalen en binnen welke termijn. Let op: Betaling betekent over het algemeen dat u de overtreding erkent. Bezwaar maken is dan niet meer mogelijk.

Niet betalen van de boete / Inning door CJIB
Als u een boete uit een EU land (waaronder Oostenrijk) niet betaalt en ook niet in beroep gaat, dan wordt de boete na verloop van tijd onherroepelijk. Dit betekent dat de boete in Nederland kan worden geïnd door het CJIB. Uw naam wordt opgenomen in het buitenlandse opsporingsregister. Bij de grens of een verkeerscontrole kunt u staande worden gehouden en dan dient u alsnog te betalen.

Meer lezen over boetes uit het buitenland en inning van de boete.