Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is een handgechreven onderbord bij (beplakt) bord E7 rechtsgeldig?

Vraag gesteld door AdriB op 26 augustus 2016

Dit bord staat 10 meter voor een 2e bord E7 met een onderbord ma t/m vr 08.00-18.00 uur. Bij het beplakte bord wit bordje met in viltstif 24/7

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de geldigheid van een handgeschreven onderbord.

Om ons een voorstelling te kunnen maken van de situatie wil ik u verzoeken om een foto toe te sturen naar experts@anwb.nl.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft een vraag over een handgeschreven verkeersbord.

Het uitgangspunt is dat verkeersborden aan de wettelijke eisen moeten voldoen. Ook voor het plaatsen van borden en onderborden gelden wettelijke regels. Ik snap dat u twijfelt aan de geldigheid van een handgeschreven bord. U zou in ieder geval bij de Gemeente kunnen navragen waarom dit bord is geplaatst.

Voorts is het zo dat de Hoge Raad heeft bepaald dat een individuele weggebruiker niet mag twijfelen aan in het verkeer geplaatste onderborden, tenzij door het betreffende bord een gevaarlijke situatie zou zijn ontstaan. Dit in uw geval niet aan de orde.

Het laden en lossen bord is in ieder geval van kracht. Het onderbord geeft nadere uitleg aan het boven geplaatste bord. Zonder onderbord is het laden/lossen bord zonder uitzondering van kracht. Men mag daar dus nooit parkeren, alleen laden en lossen. Het onderbord geeft vervolgens weer 24/7. Dit bevestigt het bovenbord en het feit dat het laden en lossen criterium altijd van kracht is. Of het bord wel of niet geldig is maakt voor uw verweer niet uit. U stond op een plek die uitsluitend was bedoeld voor voor laden en lossen.