Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Heb ik reparatieplicht na uitkering schadebedrag bij aanrijding buiten mijn schuld?

Vraag gesteld door Sander Edwards van Muijen op 27 november 2015

Onlangs is er iemand tegen mijn auto aangereden terwijl ik geparkeerd stond. Deze persoon heeft besloten de schade zelf te willen betalen en niet door de verzekering uit te laten keren. Om kosten te sparen wil hij de schade door zijn bedrijf laten betalen en vraagt mij dus om een factuur van de reparatie.

Nu vraag ik mij 3 dingen af: 
1. Ben ik wettelijk verplicht om mijn auto te laten repareren wanneer het door de schade expert vastgestelde schadebedrag wordt uitgekeerd, of mag ik dit ook als waardevermindering op mijn auto accepteren en de schadevergoeding houden? (dan kan ik hem dus geen factuur sturen)
2. Is het de tegenpartij wettelijk toegestaan om deze zaak buiten de verzekering om af te handelen?
3. De schade expert weigert mij het schaderapport direct door te geven omdat ik niet zijn opdrachtgever ben. Heb ik wettelijk recht op dit rapport of moet ik afwachten of de verzekering van de tegenpartij dit mij toestuurt?

Alvast bedankt!

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De (aansprakelijke) wederpartij wenst de schade buiten de verzekeraar om te regelen. U vraagt onder meer of u gehouden bent de schade te laten herstellen.

  1. U heeft in principe de vrijheid de auto te laten herstellen of het schadebedrag als waardevermindering te accepteren.
  2. De wederpartij kan de schaderegeling buiten zijn verzekeraar om wettelijk bezien niet afdwingen. Het is gebruikelijker dat de schade viia de verzekeraar wordt afgehandeld: de wederpartij heeft dan tot een jaar na dato de mogelijkheid het schadebedrag aan zijn verzekeraar terug te betalen, opdat deze wordt gersteld in het aantal schadevrije jaren.
  3. Schadeexpert is niet gehouden het schaderapport aan u toe te zenden. U heeft immers geen contracuele relatie met de expert. Mede hierom doet u er verstandig aan om de schaderegeling via de verzekeraar te laten verlopen.