Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geflitst snelheid Oostenrijk. Brief ontvangen in het Nederlands. Antwoord retour en opvragen foto als bewijs, Geen foto ontvangen en nu?

Vraag gesteld door W Reints op 1 december 2016

Geflitst in juni 2016 in Oostenrijk. Betreft snelheid. Boete 111 euro. Was zelf niet de bestuurder. Heb brief in sept/okt ontvangen. Brief in het Nederlands.
Brief terug gestuurd dat ik niet de bestuurder was, heb de gegevens van de bestuurder vermeld, maar ook gevraagd om de foto, als bewijs dat met mijn auto de overtreding is gepleegd. Bestuurder heeft nu de brief gekregen maar geen foto van de overtreding. En wat moet ik nu doen. Er zijn termijnen van betalen maar zijn er ook verplichtingen en termijnen betreffende het sturen van de foto.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een verkeersboete uit Oostenrijk ontvangen voor een snelheidsovertreding. U heeft de naam van de bestuurder opgegeven en tevens verzocht om de foto. De overtreder heeft nu wel de boete ontvangen, echter de foto ontbreekt vooralsnog. U vraagt zich af of er termijnen zij waarbinnen de foto dient te worden toegezonden.

Voor het opleggen van een verkeersboete hoeft er niet per se een foto aan ten grondslag te liggen. De overtreding kan ook alleen door de verbalisant zijn waargenomen.

Indien er in de brief wordt verwezen naar een foto als bewijs, dan is het gebruikelijk dat desgevraagd de foto wordt toegezonden aan de overtreder. Ik adviseer u in dat geval nogmaals per e-mail de foto op te vragen.

Ik adviseer u - ook bij uitblijven foto - de uiterste betaaldatum niet te laten verstrijken. Dit levert over het algemeen per saldo een hogere boete op. Naast het betalingskenmerk kunt u eventueel bij de omschrijving stellen, dat u de boete onder voorbehoud van alle rechten heeft voldaan.

Meer informatie over verkeersboetes uit Oostenrijk vindt u op onze website.