Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vergoedingsplicht tot 14 dagen na beeidinging verzekering?

Vraag gesteld door JC Vendel op 14 juli 2018

Had een all-risc autoverzekering bij maatschappij X. Deze is beeindigd. Nu WA beperkt casco bij maatschappij Y. Binnen 14 dagen na beeindiging van de all-risc autoverzekering veroorzaak ik zelf schade aan het voertuig. Is verzekeraar X dan nog verplicht de schade te vergoeden?

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Binnen 14 dagen nadat u uw autoverzekering heeft omgezet van een allrisk naar een WA beperkt cascoheeft u zelf schade veroorzaakt aan uw eigen auto. U vraagt zich af of uw verzekeraar verplicht is de schade toch te vergoeden op basis va het narisico.

Narisico

Het risico dat de verzekeraar in sommige gevallen nog loopt nadat de verzekering formeel is beëindigd. Volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) loopt de verzekeraar nog 16 dagen narisico, te rekenen vanaf het einde van de aansprakelijkheidsverzekering van het motorrijtuig, wanneer deze binnen een maand na het einde hiervan is afgemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Geschiedt de afmelding later dan een maand na het einde van de verzekering, loopt de verzekeraar het narisico 16 dagen nadat de afmelding bij de Rijksdienst voor het wegverkeer is ontvangen.

Dit narisico is alleen van toepassing op de aansprakelijkheidsverzekering en niet op schade aan het eigen voertuig.