Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Is een Stichting zonder personeel die culturele reizen organiseert Reisorganisator in de zin der wet.

Vraag gesteld door LPB op 28 juli 2016

Reisorganisator:
"BW 7 Titel 7A Reisovereenkomst.
Art. 500 lid 1 luidt:In deze titel en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep van personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt;"

Ik ben bestuurslid van een Stichting die culturele reizen organiseert.
De Stichting heeft geen personeel in dienst. Niemand ontvangt salaris.
Is er dan toch sprake van "degene die in de uitoefening van zijn bedrijf etc."?
En gelden de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zoals vermeldt in "BW 7 Titel 7A Reisovereenkomst dan toch onverkort.
Het gaat mij dus om de juridische betekenis van: " degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf..."

Antwoord van Yda

Antwoord van Yda

ANWB Expert

U bent bestuurslid van een Stichting zonder personeel die culturele reizen organiseert en u vraagt zich af of u dan een reisorganisator bent in de zin van de Wet op de Reisovereenkomst.

In de toelichting op de wet staat het volgende:

Reisorganisator is uitsluitend hij die bedrijfsmatig handelt. Voor de vraag of sprake is van een bedrijf is het winstoogmerk of het behalen van voordeel niet beslissend (MvA II, Parl. Gesch. InvW Boek 3, p. 1003). Geen reisorganisator is derhalve de ondernemer die zijn werknemers op een uitje trakteert nu hij van dit soort uitjes zijn bedrijf niet maakt of de onderwijzer die een schoolreis organiseert of de kunstliefhebber die voor zich en zijn vrienden, een vast clubje, een reis naar musea in het buitenland regelt; een vereniging van kunstliefhebbers die jaarlijks reizen organiseert en aan haar leden aanbiedt valt daarentegen wel onder de regeling (MvT, Kamerstukken II 1991/92, 22 506, nr. 3, p. 4-5). De richtlijn spreekt in deze van ‘niet-incidenteel’.

Zoals u in bovenstaande toelichting leest, valt een vereniging van kunstliefhebbers die jaarlijks reizen organiseert wel onder de Wet op de Reisovereenkomst. Uw Stichting organiseert regelmatig culture reizen. Een winstoogmerk of het hebben van personeel is niet van belang om onder de definitie reisorganisator te vallen. Op basis van uw informatie ben ik van mening dat onder de definitie reisorganisator valt en dus aan alle verplichtingen van de wet op de reisovereenkomst moet voldoen.