Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto uitgeleend maar niet terug

Vraag gesteld door Maarten92 op 30 mei 2017

Enkele weken terug heb ik mijn auto uitgeleend aan een vriend van mij, hij ging met een groep een weekend naar Bremen (Duitsland). In Bremen startte de auto niet meer, hij heeft pechhulp gebeld en de auto is naar een garage gebracht, hij zou er voor zorgen dat de auto weer bij mij terug zou komen. Twee weken later vertelde hij mij dat de auto klaar was, we zouden de auto samen gaan halen, op de dag zelf kwam hij met een excuus dat hij niet kon en reageerde daarna bijna niet meer (bellen, WhatsApp etc.). Hierna ben ik zelf in actie gekomen en heb via een kennis (ik spreek geen Duits en het garage personeel geen Engels) contact opgenomen met de garage. Hier kreeg ik te horen dat de auto voor de deur staat en er niks aan is gedaan omdat zij de sleutel van de auto niet hebben. Ik ben nu al bijna 5 weken mijn auto kwijt met het idee dat degene die mijn auto heeft geleend het probleem zou oplossen. Ik ben dus al die tijd door hem voorgelogen, hij heeft er niks mee gedaan en mij verteld dat hij er mee bezig was. Wat kan ik het beste doen in deze situatie? Valt deze situatie onder diefstal? Kan ik mijn kosten verhalen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft uw auto aan een vriend uitgeleend om er daarmee naar Duitsland te gaan. In Bremen startte de auto niet meer. De auto is vervolgens naar een garage afgesleept. Nu vijf weken later staat de auto nog altijd ongeprepareerd voor de deur van de garage in Bremen. De vriend geeft niet thuis. U vraagt zich af hoe nu te handelen. en of u de schade kan verhalen op uw vriend.

Uitgangspunt bij (uit)lenen van een zaak is, dat degene die de zaak leent, deze in dezelfde straat terugbezorgt.

Maak vooraf goede afspraken
Bespreek vooraf de risico's en maak goede afspraken over aansprakelijkheid bij niet-verhaalbare verkeersschade of technisch mankement, etc. En leg deze afspraken ook vast.

Wanneer zijn de gevolgen voor de eigenaar en wanneer voor de lener? Technische mankementen kunnen worden veroorzaakt door slijtage of door verkeerd gebruik. In veel gevallen, zeker bij een korte leenperiode, komt slijtage voor rekening van de eigenaar. De gevolgen van verkeerd gebruik komen voor rekening van de lener.

Zaak is nu dat de sleutel van de auto zo spoedig mogelijk bij de garagist in Bremen komt (bijvoorbeeld per aangetekende post/per koerier), opdat deze de auto kan repareren.

Vraag de garagist tevens te beoordelen of het technische mankement is ontstaan door verkeerd gebruik of door slijtage.

Verhalen schade
Wanneer blijkt dat het technische mankement is ontstaan door verkeerd gebruik, dan kunt u de schade verhalen op uw vriend.

Diefstal
U heeft de auto met toestemming in bruikleen gegeven aan uw vriend; van diefstal is hier geen sprake.

Meer informatie over auto uitlenen vindt u op onze website.