Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

verhalen schade gebroken distributieriem na controle daarvan

Vraag gesteld door kabouter54 op 10 oktober 2017

Eind augustus (2017) was mijn auto voor onderhoud (vervangen massavliegwiel en koppelingplaten) en een apk-keuring bij de garage. Bij deze garage heb ik de auto 3 jaar geleden ook gekocht. Omdat er geen sticker aanwezig waarop de vervanging van de distributieriem stond heb ik dit specifiek aan de garage gevraagd of zij dat konden nagaan. De garage kon niet nagaan wanneer de distributieriem vervangen was en heeft deze fysiek gecontroleerd. Hieruit bleek, volgens de garage dat deze in orde was en voorlopig niet vervangen hoeft te worden. 2 dagen geleden kwam ik stil te staan met mijn auto, wegenwacht erbij en de distributieriem bleek gebroken te zijn. toen ik de wegenwacht vertelde dat deze recent was nagekeken vertelde hij dat ze dan niet goed hebben gekeken omdat er al scheurtjes in de riem zichtbaar waren. De auto staat nu bij de garage en morgen gaan zij kijken of en wat de schade aan de motor is. Kan ik mijn garage aansprakelijk stellen voor de (vervolg)schade (motorschade) die hierdoor is ontstaan?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Ik vind van wel . In de praktijk heb ik helaas de ervaring , dat ze dan alles zullen doen om aansprakelijkheid te erkennen en bewijs van hun uitspraak dat de riem voorlopig niet vervangen hoefde te worden zult u wel niet hebben als ze die uitspraak nu gaan ontkennen. Maar vermoedelijk zullen ze zeggen , dat dit nu eenmaal altijd kan gebeuren en ze zich daarom niet aansprakelijk voelen. Haarscheurtjes betekent risico van breken. Ze hadden de riem gewoon moeten vervangen en omdat ze dat niet hebben gedaan en ook niet nodig vonden , zullen ze mijns inziens iets moeten doen.***

Reactie van Michiel Claesen:

Eind augustus 2017 heeft u bij uw garagist reparaties aan uw auto laten uitvoeren. Daar onduidelijk was wanneer de distributieriem voor het laatst vervangen was, heeft u de verkoper opdracht gegeven de status van de riem fysiek te beoordelen. Oordeel garagist was dat de riem nog niet aan vervanging toe was. Een aantal dagen geleden is de riem gebroken. Vraag is of u de schade kan verhalen op de garagist.

Wanprestatie
Allereerst dient te wworden vastgesteld wat de oorzaak is voor het breken van de riem. Mocht blijken dat er sprake is van een eigen gebrek van de riem, dan is de garagist aansprakelijk voor de schade op grond van wanprestatie (art 6:74 BW; toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst).

Wél moet u kunnen bewijzen dat u destijds de garagist opdracht heeft gegeven tot controle van de distributieriem, mocht de garagist dit ontkennen.

Rechtsbijstand
Beschikt u over Wegenwacht Compleet of over een rechtsbijstandverzekering? Schakel dan rechtsbijstand in.

Geschillencommissie Voertuigen
Is de garagist lid van de BOVAG? En beschikt u niet niet over rechtsbijstand? Leg dan de zaak ter beoordeling voor aan de Geschillencommissie Voertuigen.

Meer informatie over klachten na reparatie of onderhoud vindt u op onze website.