Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ontbinding koop van BMW 318i met het Kentekenr.: KH-705-R Chassisnummer WBAVR 51040 KW 73141

Vraag gesteld door Jonas1988 op 14 mei 2018

Ontbinding koop van BMW 318i met het Kentekenr.: KH-705-R

Op 24-01-2018 hebben wij aan firma garage Ploegh, Molenweg 4, 9231 HS Surhuisterveen voor bovengenoemde auto een aanbetaling gedaan. Bij de koop van de auto is ons verteld dat de klepzetels moesten worden vervangen en daardoor de levering van de auto 1 week later kon plaatsvinden.
Daarop hebben wij betreffende auto op 02-02-2018 bij genoemde Firma opgehaald.
Toen bij de levering bleek dat de auto veel rookontwikkeling veroorzaakte hebben wij gezegd betreffende auto zo niet mee te willen nemen.
De verklaring voor de rookontwikkeling zou zijn dat er tijdens de reparatie olie was gemorst (dit tijdelijk zou zijn) en deze door de hitte tijdens het rijden weg zou branden en de rookontwikkeling daardoor verholpen was.
Op 05-02-2018 kwamen wij wederom met genoemde auto bij Ploegh in de garage nu vanwege overmatig olieverbruik ( 1ltr op 600 km) en een sterke olielucht binnen in de auto. Er was wederom iets met de motor dit keer waren het de zuigerveren. Om deze reparatie tot een goed einde te kunnen brengen heeft Garage Ploegh de auto 3 weken bij hun gehad. Ons werd bij het afhalen van de auto verzekerd dat nu alle klachten verholpen zouden zijn en er geen reparatie meer te verwachten was.
Sinds 23-02-2018 tot 15-03-2018 hebben wij met genoemde auto gereden. Vanaf 14-03-2018 brandt het motor controlelicht weer en de olielucht binnen in de auto is ook weer op een penetrante wijze aanwezig.
Firma Ploegh heeft toen de auto afgehaald en weer 2 weeken in reparatie gehad. Nu brand hetzelfde motor controlelicht weer. Van de ANWB hebben wij documenten in ons bezit waarop dezelfde fout wordt aangegeven als voor de reparatie.
Vanwege de steeds terugkerende reparaties en de aan ons gedane beloftes hebben wij geen enkel vertrouwen meer in genoemde auto en de garage Ploegh, Molenweg 4, 9231 HS Surhuisterveen.
Mede hierdoor is ons geduld nu definitief ten einde en willen wij van de gedane koop ontbonden worden.
Graag uw hulp in deze.
Correspondenties met de Firma Ploegh aanvezig.
Met vriendelijke groet
Jonas Schläfli

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Begin februari 2018 heeft u bij een autobedrijf een gebruikte BMW 316i (2006) geleverd gekregen. De auto is inmiddels al een aantal keer teruggeweest in verband met een hoogolieverbruik (1 liter:600 km). Nu telkens het probleem niet definitief wordt verholpen, vraagt u zich af of u de koop kunt ontbinden.

Wettelijke garantie
wanneer een auto
niet voldoet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst, dan is er sprake van non-conformiteit (art 7:17 BW). Het is duidelijk dat de auto ondeugdelijk is gelet op het extreem hoog olieverbruik. Factoren waarop de redelijke verwachting gebaseerd zijn, betreffen onder meer; de koopprijs, bouwjaar, kilometrage en de informatie van de verkoper.

Herstel door verkoper
Voor een beroep op conformiteit dient u terug te gaan nar uw leverancier (de verkoper). U dient deze in de gelegenheid te stellen het gebrek - binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor u - te herstellen. De kosten voor herstel zijn voor rekening van de verkoper (art 7:21 lid 2 BW).

Ontbinding koopovereenkomst
Wanneer de verkoper hieraan niet voldoet, of wanneer het gebrek telkens terugkeert, raad ik u aan de verkoper te sommeren het gebrek definitief te herstellen, bij gebreke waarvan u de reparatie elders lat uitvoeren op kosten van de verkoper, dan wel dat u over zal gaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.***

Reactie van Jonas1988:

"Wanneer de verkoper hieraan niet voldoet, of wanneer het gebrek telkens terugkeert, raad ik u aan de verkoper te sommeren het gebrek definitief te herstellen, bij gebreke waarvan u de reparatie elders lat uitvoeren op kosten van de verkoper, dan wel dat u over zal gaan tot ontbinding van de koopovereenkomst."

Drie keer was iets met de Motor van de genoemde Auto. Hij wilde niet van de koopovereenkomsst ontbonden worden nog een reparatie bij een ander bedrijf. De auto was al 5,5 weken in de garage van het bedrijf. Nu hebben wij het zelfde fout en hij zou nog een reparatie willen doen. Vorig keer had hij de Valtronic en alle sensors niet gewisselt. En de rook is terug. En nogmaals, foutcode is valtronic controle. Welke andere opties blijven er over als we ons tot nu toe aan de regels houden?***

Reactie van Michiel Claesen:

Het is essentieel dat u - alvorens u overgaat tot een vervolg actie - de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

Mocht het gebrek zich dan wederom openbaren, dan kunt u de reparatie elders laten uitvoeren (en kosten verhalen op verkoper) of wanneer het zelfde gebrek zich voor de derde keer of vaker heeft geopenbaard kunt u dan overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.