Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garage kosten voor het afgesproken problem duurder dan afgesproken, wat als ik niet akkoord ga?

Vraag gesteld door drygin_mo op 7 oktober 2018

Mijn auto is voor het vervangen van roest bij de garage. Het schriftelijk aanbod is €7.700 en de werkzaamheden zouden 2 maanden duren. Ik ga één keer per week naar de garage om de voortgang te bekijken. De voortgang is prima, maar ik hoor altijd van de garage dat het meer werk is dan verwacht en dat het duurder wordt. Maar geen antwoord hoe veel duurder. Komende vrijdag zijn de twee maanden om, maar afgelopen vrijdag hoorde ik dat de werkzaamheden plotseling tot het einde van het jaar zouden duren. Daarom heb ik gevraagd om mij de kosten tot nu toe te laten zien. Deze moet hij eerst berekenen en komende vrijdag krijg ik het overzicht. Waarom de garage dit niet zelf bijhoudt maar dat nu eerst moet berekenen snap ik niet.

Mijn vragen aan u:
1) Hoe veel duurder mag de reparatie zijn?
2) Als de auto nu nog een maand of meer in de garage is, moet de garage dan een huurauto betalen?
3) Wat als de kosten nu al meer dan €7.700 zijn en ik niet akkoord ga met de hogere kosten omdat we dit niet hadden afgesproken? Moet ik dan met een half vervangen auto rijden? Of moet de garage op eigen kosten de werkzaamheden verder uitvoeren en afsluiten?

Alvast hartelijk bedankt!
Johannes

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft uw auto naar de garage gebracht voor het vervangen van roest. U heeft een prijsafspraak gemaakt, maar er wordt steeds aangegeven dat de werkzaamheden duurder worden . Nu gaat het ook langer duren. U vraagt naar uw rechten.

Vaste of vermoedelijke prijs

Het is goed dat u een prijsafspraak heeft gemaakt. Dat geeft houvast bij een reparatie. De vraag is nu of er een vaste prijs of een vermoedelijke prijs is afgesproken.

Bij een vaste prijs is het risico van hogere kosten voor de garage. Is een vermoedelijke prijs afgesproken, dan ligt dat anders. Worden de kosten hoger dan moet de garage dit melden. Als de BOVAG voorwaarden van toepassing zijn dan is het zo dat de garage moet melden dat de kosten hoger worden bij een overschrijding van 10%. Geeft u vervolgens toestemming, dan kan de garage de hogere kosten dus in rekening brengen. U mag wel beslissen te stoppen met het herstel in deze garage. De kosten tot dat moment moeten wel worden betaald.

Leveringstermijn

Is er een vaste leveringsdatum afgesproken, dan moet de reparateur een redelijke vergoeding voor uw schade betalen. Denk aan redelijke kosten voor vervangend vervoer. Is er een vermoedelijke leveringstermijn afgesproken, dan moet u de garage eerst in gebreke stellen. U kunt de garage daarbij schriftelijk een laatste redelijke termijn geven om de reparatie af te ronden. Wordt die termijn dan weer niet gehaald, dan moet de garage vanaf dat moment uw schade, voor zover redelijk, vergoeden.

Uw rechten

Voor uw rechten is dus van belang of er een vaste of een vermoedelijke prijsafspraak en reparatietermijn is gemaakt. Bij een vaste termijn en prijs kunt u de garage hieraan houden en schade in rekening brengen. Bij een vermoedelijke prijs en termijn zult u de garage eerst in gebreke moeten stellen voor u kosten kunt verhalen. Het is wel zinvol om in dat geval eerst een gesprek aan te gaan met de garage om te zien wat de garage zelf al voor u wil doen om dit op te lossen.

 

Meer informatie over afspraken bij reparatie en onderhoud vindt u op onze website.

 

 

 


***

 

 

 

 

Reactie van drygin_mo:

 

 

Bedankt voor deze antwoord. Hoe veel langer mag de garage dan aan de auto werken, als er een vermoedelijke reparatietermijn is gemaakt? Oorspronkelijk was het meer of minder twee maanden, dus twee weken meer zijn nog niet zo erg. Maar hoe is dat dan bij 1 maand of 2 maanden meer (dus de dubbele tijd dan verwacht)? Als de garage nu zegt dat ze nog twee maanden nodig hebben, zijn ze dan verplicht mij een andere auto te geven of huurauto te betalen of is het mijn probleem dat de garage zo slecht heeft geplant?

 


***

 

 

 

Reactie van Annemieke Zerdoun:

 

 

Als een vermoedelijke termijn is afgesproken kunt u nu schriftelijk een nieuwe termijn stellen.Een zogenaamde een ingebrekestelling. Een voorbeeld hiervan vindt u op onze website. Een termijn van twee weken is redelijk. U kunt gebruik maken van onze modelbrief.

Wordt deze termijn weer niet gehaald, dan kunt u na die twee weken vergoeding vragen voor uw schade.