Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijk gesteld voor onherstelbare schade motor (4200 euro) door zeskantige asje, welke de oliepomp aandrijft, af was gesleten

Vraag gesteld door R_J_ op 15 december 2018

Beste,

k ben aansprakelijk gesteld voor onherstelbare schade aan de motor van mijn Audi A4 Avant. Er moet een nieuwe motor worden geplaatst. Wij zijn er zeker van dat het lampje pas ging branden enkele seconden voordat de motor vast liep maar een onafhankelijk expert heeft als onderstaande geconcludeerd. Ondanks dat ik nog BOVAG garantie heb wil de garage nu niet betalen. Kloppen deze beweringen en heb ik nog mogelijkheden om in verzet te gaan? Is 4.200 euro een redelijk bedrag voor het plaatsen van die nieuwe motor, type BPW.

Oorzaak
Naar aanleiding van ons technisch onderzoek zijn wij van mening dat de beschadigingen aan de motor zijn ontstaan als gevolg van een gebrek aan smering. Wanneer de aandrijving van de oliepomp stopt zal de druk in het smeersysteem wegvallen. Het smeerproces zal hierdoor onderbroken worden met als gevolg dat er een tekort aan smering en koeling ontstaat. Hierdoor zal er metallisch contact optreden tussen de diverse draaiende delen van de motor met de bovengenoemde schade als gevolg. Wanneer de olie-distributie voor een langere tijd onderbroken wordt zal dit resulteren in een 'Vreter'. Hetgene wat heeft plaatsgevonden in de vierde cilinder. Dat dit plaatsvindt in de vierde cilinder is te verklaren aangezien deze zich aan het einde van het hoofdsmeerkanaal bevindt. Aan de oliepomp troffen wij echter geen schade aan waardoor wij vast kunnen stellen dat de aandrijving plots is weggevallen en niet een langzaam inwerkend proces is geweest. Immers, bij ontbreken van aandrijving van de oliepomp zal deze stilvallen en er geen schade kunnen optreden als gevolg van een tekort aan olie in de pomp zelf. Op het moment dat de oliedruk in de motor wegvalt zal dit direct resulteren in een waarschuwingsmelding op het instrumentenpaneel. Dit geeft de bestuurder de tijd om de motor te stoppen en zodoende motorschade te voorkomen of anders beperken.

Conclusie
Aangezien de oliepomp inwendig geen schade heeft opgelopen, kunnen wij vaststellen dat de aandrijving plots is weggevallen. Dit heeft naar onze mening, omdat de signalering naar behoren heeft kunnen functioneren, direct geresulteerd in een waarschuwingsmelding op het instrumentenpaneel. Gezien het aangetroffen schadebeeld zijn wij van mening dat deze melding genegeerd is. Het gevolg hiervan is dat de motor onherstelbaar beschadigd is geraakt. Wij achten de motorschade dan ook niet verwijtbaar aan de verkoper van het voertuig maar aan het feit dat er te lang is doorgereden met een oliedrukwaarschuwing door de bestuurder.''

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een Audi A4 Avant met BOVAG garantie waarbij de motor onherstelbaar beschadigd is geraakt. Volgens een onafhankelijke expert zou u de melding genegeerd hebben waardoor die schade is opgetreden. Echter, u geeft aan dat het motorlampje pas ging branden enkele seconde voordat de motor vastliep. U wilt weten of de beweringen van de onafhankelijke expert kloppen en of er mogelijkheden zijn om bezwaar aan te tekenen.

Na overleg met een technisch expert komen wij tot het volgende. Het verhaal van de onafhankelijke expert is aannemelijk. Echter, we missen in het verhaal wel de oorzaak van het plotseling wegvallen van de oliedruk. Is dat onderzocht?

Op het moment dat de oliedruk zomaar weg valt zou u, ten opzichte van de directe schade die daardoor ontstaan is, de verkoper aansprakelijk kunnen stellen. Echter, voor het gedeelte van de schade dat ontstaan is na uw ingreep (lees: na het stoppen van uw auto bij het zien van het waarschuwingslampje) kunt u de verkoper niet aanspreken. De conclusie zou in dit geval kunnen zijn, afhankelijk van de oorzaak van het plotseling wegvallen van de oliedruk, dat zowel u als de verkoper een deel van de vervanging van de motor op zich zouden moeten nemen.

Indien er niet uitkomt met de verkoper zou u uw geschil voor kunnen leggen aan de Geschillencommissie Voertuigen om een bindend advies daarover uit te spreken.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.

***


Reactie van R_J_
Beste, Dank voor het antwoord. De olie pomp wordt aangedreven door een 6 kantig asje. Dat is rond geworden waardoor de olie druk weg is gevallen. Volgens ons heel plots (seconden) maar de garage zegt dat het lampje langer gebrand heeft. Klopt dat wel?