Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Paspoort afgeven Frankrijk

Vraag gesteld door volvobestuurder op 19 juni 2018

Op de ANWB-site staat vermeld, dat de ANWB met zusterorganisaties in diverse landen heeft uitgezocht of er een verplichting is een paspoort af te geven. Frankrijk staat daar niet bij (geen zusterorganisatie).
Vraag 1: Is het niet mogelijk om e.e.a. voor te leggen aan de Franse Ambassade (ook in Den Haag)?
Vraag 2: Weet iemand het antwoord nu al?
NB: liever geen algemeen antwoord á la "maak een kopie" etc. Het gaat om de situatie, dat die kopie gewoon niet wordt geacepteerd.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u in Frankrijk gehouden bent uw identiteitsbewijs af te geven, wanneer men op een camping of in een hotel geen genoegen neemt met een bewerkte kopie.

Regels identificatie

Identiteitsbewijs
Soms is het nodig voor een organisatie om iemands identiteit vast te stellen, zoals van een klant. Bijvoorbeeld om fraude te voorkomen. Een organisatie kan dit op verschillende manieren doen. Welke manier is toegestaan, hangt af van de toepasselijke wet en van de noodzaak.

Identiteitsbewijs tonen
Vaak is het genoeg als mensen hun identiteitsbewijs, zoals hun paspoort of identiteitskaart, laten zien. Dit wordt ook wel ‘legitimeren’ of ‘identificeren’ genoemd.

Gegevens overnemen
De organisatie kan na het tonen eventueel noteren om welk identiteitsbewijs het ging en het documentnummer hiervan noteren. In enkele gevallen zijn organisaties wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van iemands identiteitsbewijs over te nemen.

Kopie of scan identiteitsbewijs
Een organisatie mag uitsluitend een volledige kopie of scan, dat wil zeggen waarbij alle persoonsgegevens zichtbaar zijn, van iemands identiteitsbewijs maken als de organisatie daartoe wettelijk verplicht is.

Dit geldt ook voor het scannen van het identiteitsbewijs waarbij een organisatie persoonsgegevens van iemands identiteitsbewijs ‘leest’. Een organisatie mag alleen alle persoonsgegevens ‘lezen’ als een organisatie daartoe wettelijk verplicht is.

Regels bij identificatie
Het verzamelen en verder gebruiken (‘verwerken’) van persoonsgegevens voor identificatie is aan regels gebonden. Deze regels staan onder meer in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Bij legitimatie of het tijdelijk innemen van een identiteitsbewijs verwerkt een organisatie geen persoonsgegevens. Daarom vallen deze situaties niet onder de AVG en de UAVG.

Maar er kunnen wel andere (wettelijke) regels gelden. Zo moeten mensen op grond van de Wet op de identificatieplicht in bepaalde situaties hun identiteitsbewijs laten zien. En blijft een identiteitsbewijs op grond van artikel 4 Paspoortwet altijd eigendom van de staat.


De praktijk
Hoewel een hotel of een camping wettelijk gezien geen scan of kopie mogen maken van de volledige gegevens op een identiteitsbewijs, gebeurt dit in de praktijk (ook in Frankrijk) echter wel. Vaak neemt een accommodatie verstrekker geen genoegen met een bewerkte kopie van het identiteitsbewijs.

Stikken of slikken
Wanneer u een accommodatie verstrekker weigert een kopie of scan van uw volledige gegevens op uw identiteitsbewijs te maken, dan is de kans reëel, dat verblijf in de accommodatie niet wordt verstrekt. Ofwel; stikken of slikken.

Mogelijke oplossing identiteitsfraude
Om identiteitsfraude te voorkomen zou het een optie kunnen zijn om gegevens zoals een BSN (Burgerservicenummer) voortaan niet langer te vermelden op (de voorzijde van) het identiteitsbewijs, maar - net als in Italië - middels een afzonderlijk document (pasje).

Tijdelijke oplossing
Wanneer u pertinent niet uw identiteitsbewijs wil afgeven aan bijvoorbeeld een accommodatieverstrekker, dan zou u voorafgaand aan het boeken kunnen vragen welke identiteitsgegevens men nodig heeft bij verblijf. Verder zou u hen vooraf kunnen vragen of ze genoegen nemen met een bewerkte kopie van het identiteitsbewijs in verband met de Nederlandse regelgeving. Bij aankomst kunt u dan de vooraf bewerkte kopie overhandigen en waarbij het originele louter ter inzage toont.

ANWB Belangenbehartiging
Ik zal de collega's van de afdeling Belangenbehartiging vragen te onderzoeken in hoeverre scheiding van BSN van het identiteitsbewijs (of BSN op achterzijde identiteitsbewijs) de oplossing kan zijn ter voorkoming van identiteitsfraude, en in hoeverre scheiding van het BSN op een identiteitsbewijs haalbaar en wenselijk is.

Wordt vervolgd.***

Reactie van volvobestuurder:

Geachte heer Claesen,

Allereerst dank voor uw uitgebreide antwoord.

Om met het laatste onderdeel te beginnen: de scheiding van BSN en identiteitsdocument IS de aangewezen weg. Als dat al zal gebeuren zal dat nogwel enige jaren duren. Verder reken ik er eigenlijk niet op gezien de reactie (of eigenlijk het uitblijven daarvan) n.a.v. de discussie over BTW-identificatienummers van kleine zelfstandigen. Het BSN is daar een zeer herkenbaar onderdeel van.
Zolang het Malieveld niet volstroomt met gedupeerden is er kennelijk niets aan de hand.

Aangaande de tijdelijke oplossing: ik ben in overleg met een reisorganisatie (de naam zal ik nog niet kenbaar maken), maar verder dan algemene antwoorden ("pas op voor identiteitsfraude!") ben ik nog niet gekomen.

Van de Franse Ambassade heb ik wel een reactie gehad: er is in Frankrijk geen wettelijke verplichting om een identiteitsdocument af te geven.

De ANWB kan wellicht nog twee acties ondernemen:
1. Reisorganisaties benaderen en dringend verzoeken hier aandacht aan te besteden. Dit op straffe van "naming and shaming" want anders blijft het bij goede voornemens, waar men goede sier mee wil maken.
2. Een officieel document in het Frans (en natuurlijk ook in andere talen) waarin aangegeven wordt, dat een paspoort eigendom is van de Staat der Nederlanden en onder geen beding afgegeven mag worden behoudens aan bevoegde autoriteiten. Daarnaast kan verwezen worden naar nationale en Europese regelgeving.

Ik ben benieuwd naar uw reactie,

Volvobestuurder.***

Reactie van Michiel Claesen:

Dank voor iw reactie.

Ik zal uw suggesties aan mijn collega's van Algemeen Ledenbelang vootleggen.

Zodra er ontwikkelingen zijn, zal ik u ervan op de hoogte stellen.