Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

parkeren op de openbare weg

Vraag gesteld door bezorgde buurtbewoner op 20 december 2017

*Hoe breed moet in Nederland een openbare (2 richtingsverkeers) weg zijn om te mogen langsparkeren? (straatje van 4.5 meter breed en 5 meter breed zonder trottoir en openbaar groen.)Voetgangers en fietsers gaan ook over de rijbaan.

*Hoe breed moet in Nederland een openbare weg zijn (2 richtingsverkeer) met langsparkeren en de bus moet er ook nog door?

*Hoe breed moet in Nederland de openbare (2 richtings verkeer) weg zijn om te mogen haaksparkeren( 90 graden)? Kan dit in een straat van 5 meter breed waar ook wordt langs geparkeerd?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over de minimale afmetingen (breedte) van een weg in Nederland.

Er zijn geen harde wettelijke eisen aan de breedte van een weg te stellen. De plaatselijke omstandigheden bepalen meestal wat er mogelijk is. Als er een weg met aan één kant bebouwing en aan de andere kant een kanaal ligt, dan is het duidelijk dat er maar een beperkte breedte beschikbaar is.

Wél zijn er ontwerprichtlijnen voor wegen (gepubliceerd door het CROW) die beschrijven wat wenselijk is in bepaalde situaties. De hoeveelheid verkeer, het aantal fietsers en of een weg bijvoorbeeld ook een busroute bevat of geschikt moet zijn voor bevoorradingsverkeer van winkels bepaalt mede wat de beste breedte is. Een vrachtauto mag 2,60 m breed zijn waardoor rijstroken in Nederland voor 50 km/uurwegen meestentijds 2,75 m breed moeten zijn. Er is dan een weg van minimaal 5,50 m breedte nodig. Bij dit soort wegen wordt getracht aparte fietspaden aan te leggen; in noodgevallen kunnen fietsstroken aangelegd worden. De beschikbare breedte bepaalt ook of er langsparkeren mogelijk of wenselijk is.

Als het om woonstraten gaat zal er meestentijds een snelheidslimiet van 30 km/uur gelden en kunnen straten smaller zijn. Men gaat er van uit dat woonstraten niet druk zijn en dat op de smalle punten het verkeer even kan wachten om een tegenligger te laten passeren. Er kunnen zelfs bewust versmallingen aangebracht zijn om de snelheid van het verkeer te temperen.

Of parkeren langs de weg mogelijk is, hangt eveneens af van de plaatselijke situatie. Langs 50 km wegen heeft men liever geen geparkeerde auto’s, maar omdat er vaak toch huizen staan zal er wel iets geregeld moeten worden. Dit kan overigens ook door het aanbieden van parkeergelegenheid op andere plekken binnen loopafstand. Ook zijn er zogenaamde erven waar al het verkeer inclusief de voetgangers op de rijbaan mogen lopen en er met vakken op de rijbaan wordt aangegeven waar geparkeerd mag worden. Dit geldt dan wel in combinatie met een snelheid van 15 km/uur.

Uit het bovenstaande blijkt dat het dus moeilijk is aan te geven hoe breed een straat moet zijn. Er spelen teveel factoren een rol om daar een eenduidig antwoord op te geven.