Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Opdrachtbevestiging nieuwe auto vermeld bij afleveren "zsm".

Vraag gesteld door Bozz op 4 april 2016

Opdrachtbevestiging nieuwe auto vermeld bij afleveren "zsm". In de begeleidende Mail van de directeur staat bij afleveren "eind Maart 2016". Dat lijkt mij een harde datum. Kan ik de overeenkomst op basis van niet nakomen afleverdatum ontbinden zonder financiele gevolgen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent met de dealer een koopovereenkomst aangaan met betrekking tot levering van een nieuwe auto. Op de koopovereenkomst staat aangegeven dat de dealer de auto 'zsm' zal leveren. In een latere e-mail stelt de dealer dat levering eind maart (2016) zal plaatsvinden. Inmiddels is het 5 april 2016 en is de auto nog altijd niet geleverd. U vraagt zich af of u nu - zonder inegebreke stelling - van de koopovereenkomst af kunt, zonder dat u enige (annulerings)kosten verschuldigd bent.

Centrale vraag is of hier sprake is van een vermoedelijke- of een vaste leveringstermijn.

Nu er géén specifieke datum is staat opgenomen in de koopovereenkomst en de aansluitende e-mail van de dealer hierover evenmin uitsluitsel geeft, stel ik vast dat er sprake is van een vermoedelijke leveringstermijn.

Komt de verkoper de vermoedelijke datum niet na? Stel de verkoper schriftelijk in gebreke en stel daarbij een redelijk termijn. Is de verkoper aangesloten bij de BOVAG, dan is de termijn drie weken. Is de gestelde termijn verstreken zonder levering, dan kun je de koopovereenkomst ontbinden.

Voor meer informatie over leveringstermijnen/modelbrieven, verwijs ik u graag naar onze webpagina:'Leveringstermijn'.