Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

jaarplaats/seizoenplaats

Vraag gesteld door jaarplaats/seizoensplaats op 22 juni 2016

Als de camping mij niet meer als vaste kampeerder wil op een jaarplaats/seizoenplaats en hij wil hier losse kampeerplaatsen van maken, de plaats, afmetingen en faciliteiten ed. blijven hetzelfde valt dit dan wel onder de noemer herstructurering?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

De ondernemer is voornemens om zijn camping te herstructureren; toeristische plaatsen ipv vaste plaatsen en seizoensplaatsen. U vraagt zich af of de ondernemer om voornoemde reden uw plaats kan opzeggen.

Seizoensplaatsen
Op een seizoensplaats eindigt - op grond van de RECRON voorwaarden - de overeenkomst na afloop overeen gekomen periode. Bij een dergelijke plaats wordt de overeenkomst niet jaarlijks automatisch verlengd. Na verstrijken van de overeenkomst kan de ondernemer naar gelieve zijn camping aanpassen. U kunt hier niets tegen inbrengen.

Vaste plaatsen
Vaste plaats op een camping wordt jaarlijks automatisch verlengd. Indien de ondernemer een deel van zijn camping wil herstructureren, dan dient hij zich te conformeren aan de RECRON voorwaarden voor vaste plaatsen (art 11 en 12). Mocht blijken dat er voor u geen andere gelijkwaardige plaats beschikbaar is, dan kan de ondernemer de overeenkomst met u opzeggen. De ondernemer is dan wel verplicht een bijdrage te leveren voor verplaatsing van uw kampeermiddel.