Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Ik heb een factuur van de Swedish Transport Agency en is verzonden door EPASS24 het bedrag is 1,53 Euro.

Vraag gesteld door gjjnijhuis op 29 november 2016

Ik zou in Stockholm hebben gereden op 07.10.2016 maar ik ben nog nooit in zweden geweest en de auto is daar ook niet geweest . het gaat mij niet om het geld maar als daar een auto is met mijn kenteken kan ik meerdere factures verwachten . Mijn vraag is wat moet ik hiermee.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een factuur ontvangen van SPASS24 uit Zweden vanwege verschuldigde congestiebelasting. U stelt dat u noch uw auto ooit in Zweden is geweest. U bent dan ook niet voornemens de factuur ter grootte van €1,53 te voldoen. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Een soortegelijke vraag is eerder gesteld op ons platform. Kortheidshalve verwijs ik u naar het antwoord.