Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gevraagd BTW-verklaring, uitgegeven door Nederlandse douane, over een in Franrijk gekocht schip.

Vraag gesteld door OVNI35 op 23 oktober 2017

Gegevens:
1) "copie de la facture d'achat en date du 16.07.1985" met vermeld betaalde "T.V.A." (18,5%)
2) acte de francisation 17-07-1985
3) acte de vente d'un navire, 03-03-2003
4) demande de radiation de l'effectif naval et demission du pavillon francais, 24-02-2003
5) certificat de radiation de l'effectif naval et demission du pavillon francais, 03-03-2003
6) polis FBTO pleziervaartuigenverzekering , relatienr. 110536
7) copie paspoort huidige mede-eigenaar.
Met bovenstaande documenten is d.d. 14-08-2017 bij de nederlandse douane een btw-verklaring aangevraagd voor dit pleziervaartuig. Dossiernr. 170688.
D.d. 24-08-'17 ontvangen bericht van nederlandse douane:
1) "Besluit: Uit de overlegde bescheiden kan ik niet vaststellen, dat over het pleziervaartuig de BTW in Nederland is betaald, en niet is teruggevraagd of op enige manier in mindering is gebracht, daarom wijs ik uw verzoek voor een BTW-verklaring voor een pleziervaartuig af."
2) "Beoordeling: Een BTW-verklaring voor pleziervaartuigen wordt afgegeven aan natuurlijke personen, die bescheiden kunnen overleggen, waaruit blijkt, dat over het pleziervaartuig in Nederland de BTW is betaald, en niet is teruggevraagd of op enige manier in mindering is gebracht."
"Er is geen wettelijke verplichting voor de Nederlandse douane om een BTW-verklaring voor een plezierjacht af te geven. Deze verklaring is desalniettemin in het leven geroepen als een vorm van serviceverlening aan eigenaren van plezierjachten. Dit om tegenover allerlei instanties (binnen Nederland en daarbuiten) op een eenvoudige manier duidelijkheid te verschaffen over de fiscale status van die vaartuigen."
"Omdat er geen wettelijke verplichting bestaat voor de afgifte van een dergelijke verklaring, is een afwijzende beslissing formeel niet aan te merken als een voor bezwaar vatbare beschikking".
"............ een BTW-verklaring is niet altijd noodzakelijk".
"Indien het pleziervaartuig binnen Nederland ende Nederlandse territoriale wateren (12 mijls zone) blijft, is er namelijk geen BTW-verklaring nodig, .....".
"Voor zover mij bekend geldt dit ook voor soortgelijk gebruik van een dergelijk vaartuig door een particulier in andere lidstaten van de Europese Unie."

Mijn doelstelling met dit pleziervaartuig: Alle Europese wateren te bevaren, binnen en buiten de territoriale wateren.

Mijn vragen:
1) Heb ik een BTW-verklaring nodig?
2) Zo ja, waar en hoe is die dan aan te vragen?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een watersport gerelateerde vraag gesteld over een BTW-verklaring.

Helaas is onze afdeling watersportadvies per 1-12-2014 opgeheven. Voor het antwoord op uw vraag moeten wij u doorverwijzen naar onze website: www.anwbwatersport.nl.

Advies is om hierover contact op te nemen met de Belastingdienst.