Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Garantie coulance reparatie EGR klep

Vraag gesteld door PB16 op 16 januari 2018

Op 22-12-17 hebben wij met pech gestaan in Kassel (DL). Hierbij bleek de EGR kapot te zijn (foutmelding 4891 en 4892). De auto is door de ANWB gerepatrieerd naar de VW-dealer in Nederland, hierbij is reparatie uitgevoerd. Intussen hebben wij de nodige extra kosten moeten maken om onze reis voort te kunnen zetten. De VW-dealer geeft aan de EGR klep te hebben vervangen, een rapport van de reparatie heb ik opgevraagd en moet nog volgen. De reparatie is als coulance uitgevoerd omdat bij veel auto's van de VW-groep de EGR kapot gaat na de update van de sjoemelsoftware. Navraag over garantie en de termijn wanneer een mogelijk probleem weer terug keert kreeg ik als antwoord dat het onderdeel nieuw is en VW geen garantie op garantie geeft. Vervolgens zijn wij tijdens een reis op 12-1-18 opnieuw in de buurt van Kassel weer stil komen te staan. Na uitlezen van de ADAC blijkt exact dezelfde foutmelding (EGR defect) te zijn, de auto wordt opnieuw gerepatrieerd en weer zijn er extra kosten gemaakt. De auto moet nog terug komen bij de dealer, daarbij zal deze opnieuw uitgelezen worden. Exacte oorzaak en waar mogelijk kosten komen te liggen is nog niet bekend.

Hierover heb ik volgende vragen hoe om te gaan met dit probleem:
- Hoe zit het in dit geval met garantie van de reparatie?
- Zijn extra gemaakte kosten te verhalen bij VW-Nederland?
- Hoe kan ik achterhalen of de eerste reparatie van de EGR klep wel goed is uitgevoerd. Heeft VW niet geprobeerd kosten te besparen waardoor het probleem sneller terug keert? Zijn de juiste onderdelen vervangen?
- Hoe wordt de VW de coulance regeling uitgevoerd? Hoe welke onderdelen heeft dit betrekking?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt op 22 december 2017 met uw auto met pech in Duitsland gestaan. De EGR klep bleek kapot. De auto is gerepatrieerd naar de VW dealer in Nederland waar de reparatie is uitgevoerd (vervanging EGR klep). De reparatie is als coulance uitgevoerd vanwege het welbekende EGR probleem na de update van de sjoemelsoftware. Nog geen maand later bent u wederom met hetzelfde probleem stil komen te staan in Duitsland.

Hoe de regeling wordt uitgevoerd kunt u het beste hier teruglezen. Het betreft een coulance op 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.

Het is inderdaad zo dat er geen sprake kan zijn van garantie op garantie. Een termijn Overigens is het niet zo dat wanneer een garantietermijn is verstreken u bij een volgend gebrek voor de volledige kosten dient op te draaien. De EGR klep is een onderdeel waar een redelijke levensduur van verwacht mag worden. Wanneer óók deze klep het te snel begeeft, zou uw dealer dus normaliter met een redelijk coulance voorstel moeten komen. Let wel op in uw geval is de EGR klep binnen 3 maanden wederom kapot gegaan. Dat houdt in dat u recht hebt op kosteloos herstel aangezien er 3 maanden BOVAG garantie op vervangen onderdelen bestaat. U komt dus niet toe aan de eerder genoemde coulanceregeling.