Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

fabrieksgarantie Ford B Max

Vraag gesteld door villecroze op 13 juni 2017

In december 2016 kocht ik een nieuwe Ford B max met 2 jaar garantie. De auto is 11 januari geleverd met 20 km op de teller.Thans ben ik in Frankrijk en heb ik 4500 km gereden met deze nieuwe auto.De dealer mailt me dat een eerste onderhoudsbeurt moet na 20000 km of 1 jaar, anders vervalt de garantie
Een onderhoudsbeut kost ongeveer 270 euro wat ik persoonlijk onzin vind na 5 maandengebruik en 4500km. Er moet dan olie en allerlei filters worden vervangen.
Heeft Ford gelijk als ze schrijven dat mijn 2 jarige garantie van 30-6-2016 tot 30-6 2018 vervalt per 30 juni a.s als ik geen controle beurt laat doen?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

In december 2016 hebt u een nieuwe auto gekocht met twee jaar garantie. Er staat nu 4500 km op de teller. De dealer geeft aan dat de eerste onderhoudsbeurt (€ 270,-) na 20.000 km of 1 jaar moet plaatsvinden anders vervalt de garantie. U wilt weten of dat mag.

Onderhoud kan afhankelijk zijn van het aantal gereden kilometers en als u daar niet aan komt dan kan het gebruik van de auto ook een rol spelen. Dat is de reden waarom onderhoud vereist is na 20.000 of na 1 jaar gebruik van de auto. Een onderhoudsbeurt zoals genoemd is dus heel gebruikelijk.

Garantie
In de garantiebepalingen en voorwaarden van Ford worden de verantwoordelijkheden van de eigenaar uiteengezet. Daarin wordt o.a. het volgende aangegeven:
“Het niet uitvoeren van de voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden op de voorgeschreven tijdstippen en met de door Ford voorgeschreven intervallen kunnen tot gevolg hebben dat de garantie op de betreffende onderdelen vervalt.” In feite had dit bij u bekend moeten zijn bij het sluiten van de overeenkomst. Ford mag onderhoudseisen stellen aan het door hen afgeleverde product.

Bewijslast
Indien de auto volgens de garantievoorwaarden onderhouden wordt hebt u het voordeel dat juridisch gezien de bewijslast bij Ford ligt. Vaak resulteert dat in de praktijk dat in geval van een gebrek aan de auto, de reparatie moeiteloos wordt afgehandeld. U hoeft namelijk alleen aan te geven wat er kapot is. Indien er geen aanspraak op de garantie gemaakt kan worden ligt de bewijslijst bij u. U zult dan moeten bewijzen dat het gaat om een gebrekkig product en u daarom aanspraak maakt op een (kosteloze) oplossing door de dealer.

Informatie over garantie leest u op onze website.