Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Epass 24 congestie belasting zweden extra kosten

Vraag gesteld door hgremmels op 28 september 2017

Recent heb ik een factuur van Epass 24 ontvangen voor het betalen van congestiebelasting (ter hoogte van 1.68 E) op de Zweedse snelwegen. Helaas heb ik ivm een verhuizing de eerste brief te laat ontvangen en de oorspronkelijke betalingstermijn verzuimd. Er ligt nu een tweede schrijven dat extra kosten in rekening brengt ter hoogte van 52.42 Euro.

Zoals ik het begrijp is deze vordering onrechtmatig: ten eerste is er nagelaten de verplichte aanmaning te sturen met 14 dagen betalingstermijn. Ten tweede overschrijden de extra kosten het wettelijke maximum volgens de wet incassokosten (in dit geval het minimum bedrag van 40 Euro daar 15% van de hoofdsom niet hoger is dan het minimumbedrag).

Ik heb de hoofdsom uiteraard zsm betaald, maar ik weet niet of ik de extra kosten nog verschuldigd ben. Volgens de Nederlandse wet niet, maar ik weet niet of deze hier van toepassing is. Heeft iemand advies?

Alvast bedankt,

Hendrik Gremmels

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt onlangs een factuur ontvangen van Epass24 voor het niet betalen van congestiebelasting (€1,68). In verband met een verhuizing hebt u de brief te laat ontvangen waardoor u niet op tijd hebt kunnen betalen. De verhoging betreft €52,42. U vraagt zich af of u de extra kosten dient te betalen aangezien die niet voldoen aan het wettelijk maximum volgens de wet incassokosten en daarnaast is de 14 dagen termijn voor het versturen van een aanmaning niet in acht genomen.

Besluit

Als u met uw auto in Zweden een controlestation passeert krijgt u een besluit voor het betalen van congestiebelasting of infrastructuurheffing. Daarvoor krijgt u een factuur thuis gestuurd. Er worden bijkomende kosten geheven wanneer een betaling te laat ontvangen wordt, zoals dat in uw geval ook is gebeurd.

Niet betalen

Als u direct vanuit Zweden (Epass24) een schrijven hebt gehad, dan is de Nederlandse wetgeving (WIK) niet van toepassing. Dat houdt in uw geval in dat indien de totale kosten niet betaald worden uw voertuig geweerd wordt uit Zweden. Daarnaast kan ook het te betalen bedrag verder verhoogd worden. Het is dan ook aan te raden om de naheffing geheel te voldoen. Indien u alsnog bezwaar wenst te maken, adviseer ik u alleen bezwaar te maken tegen de bijkomende kosten. Daarvoor dient u wel bewijs aan te leveren dat u de factuur niet ontvangen hebt.

Meer informatie over hoe het werkt en hoe te betalen vindt u op www.epass24.com.