Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Beroep op non conformiteit non bovag

Vraag gesteld door W221 op 29 november 2018

Beste lezers,

5 manden geleden heb Ik heb een bedrag van €11500 betaald voor auto.

Hat gaat om een Mercedes S klasse benzine van 2006 met 208444 KM op de teller.

5 manden later ging de motor trillen en schudden waarna de auto tot stilstand kwam.
De ANWB heeft de auto weggesleept en er kan niet meer mee gereden worden vanwege motorische problemen.
Bij de garage is vastgesteld dat de distributieketting en wat inwendige onderdelen van de auto defect zijn. Dat is vastgesteld middels foutcodes in de auto.
Reparatiekosten bij een reguliere garage (geen dealer) is tussen €3500 en €5500 afhankelijk van defecte onderdelen in de motor. De auto staat sindsdien stil.
Ik heb de garagehouder telefonisch geïnformeerd over de probleem met auto.
Hij meldde dat hij hier geen partij van is en dat hij de auto zonder garantie aan mij heeft verkocht.

Ik heb de garagehouder 2 keer 2 weken schriftlijk gevraagd om met een oplossing te komen. Hij weigert dat.

Ik overweeg juridische stappen te nemen.
Gaarne jullie mening .

Alvast bedankt

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Vijf maanden na aankoop van uw Mercedes S-klasse (2006/204.000 km/ € 11.500,-) is de distributieketting van tijd of gebroken, met motorschade tot gevolg. Het autobedrijf stelt dat hierin geen partij is, daar de auto geleverd is zonder garantie. U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Wettelijke garantie
Wanneer u geen aanspraak kunt maken op een commerciële garantie, dan kunt u in geval van een consumentenkoop, vaak nog wel een beroep doen op de wettelijke garantie (conformiteit artikel 7:17 BW e.v.).

Nu de distributieketting ondeugdelijk is gebleken, voldoet de auto niet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst.

Terug naar verkoper
Voor een beroep op de wettelijke garantie, dient u te allen tijde de verkoper in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen. Indien de verkoper niet thuis geeft, stel de verkoper dan per aangetekend schrijven in gebreke. Op onze website staat een voorbeeldbrief.

Bewijslast
Tot zes maanden na levering is er sprake van omgekeerde bewijslast (artikel 7:18 lid 2 BW). Zodoende is het aan de verkoper te bewijzen dat de distributieketting bij levering in orde was.

Kosten herstel
Op grond van artikel 7:21 lid 2 BW komen de reparatiekosten voor rekening van de verkoper.

Geschillencommissie
Wanneer de verkoper BOVAG-lid is, kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen, anders bent u aangewezen op de kantonrechter (advocaat is hierbij niet verplicht).

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.