Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aansprakelijkheid bij autoschade door aangewaaide afvalcontainer

Vraag gesteld door Mei op 5 april 2017

Op 23/04/2017 was het een stormachtige dag. Op de stoep stonden groene afvalcontainers wegens vuilnisophaaldag. Één van die leeggehaalde containers is door de wind tegen mijn auto aangewaaid en heeft mijn linker buitenspiegel vernield. Een buurman was getuige van het voorval en wist van wie de container was. Onlangs heeft mijn autoverzekering mij medegedeeld dat de verzekering van de tegenpartij zich niet aansprakelijk acht(op basis van "overmacht") en dus niet wil betalen. Mijn vraag is of deze aansprakelijkheid niet te vergelijken is met het vallen van een dakpan van het dak. Of met het vallen van een bloempot van het balcon. Graag zie ik oordeel tegemoet.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft schade als gevolg van een afvalcontainer die door de storm op uw auto is gewaaid. U vraagt naar de mogelijkheden om uw schade te verhalen.

Om uw schade te kunnen verhalen is het nodig om aan te kunnen tonen dat de eigenaar van de container hier aansprakelijk voor is. De eigenaar moet daarvoor verwijtbaar hebben gehandeld.

Een afvalcontainer plaatsen is op zich een gebruikelijke handeling. Storm kan inderdaad grond zijn voor overmacht. In geval van algemene bekendheid met een op hande zijnde storm mag wel worden verwacht dat lege bakken niet onnodig lang op straat blijven staan. Stond de container langer dan nodig leeg buiten dan zou dat mogelijk wel verwijtbaar kunnen zijn.***

Reactie van Mei:

Geachte mevrouw Zerdoun, Dank voor uw snelle antwoord. Mag ik u nog de omstandigheden beschrijven waaronder het voorval zich heeft plaatsgevonden? Dat er storm op komst was op 23 februari j.l.(in mijn eerste mail een tikfout) was algemeen bekend(code oranje). De vuilniswagen komt meestal omstreeks 10:00. Ik kwam met de auto thuis om 14:00. Om 15:30 wilde ik de auto weer instappen toen ik ontdekte dat de buitenspiegel was vernield. Kan ik tegenpartij nalatigheid verwijten doordat hij de lege container te lang op de openbare weg heeft laten staan?***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U vraagt of de eigenaar van de container nalatig is geweest.

De vraag is dan of deze persoon eerder in de gelegenheid is geweest om de container op te halen. Het is niet ongebruikelijk dat containers, ook na het legen enige tijd op straat blijven staan. U geeft aan dat de verzekeraar van de tegenpartij geen aansprakelijkheid erkent. Het was anders geweest als de container beduidend langer op straat had gestaan. Nu dit niet het geval is zie ik weinig aanknopingspunten om uw schade te kunnen verhalen.