Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Maximale snelheid bij Auto + Caravan > 3500 kg

Vraag gesteld door Hans Vreeken op 17 mei 2017

Ik zou graag uw interpretatie ontvangen betreffende de maximale snelheid van de combinatie indien Auto + Caravan boven de 3500 kg wegen (volgens kenteken). Zowel in Nederland als Europa. In mijn geval: auto (maximaal gewicht) 2200 kg - caravan (maximaal gewicht) 1500 kg totaal (volgens kenteken) 3700 kg.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af wat de maximum snelheid is voor een combinatie van een auto en aanhanger met een gezamenlijke toegestane maximum massa van boven de 3500 kg.

Nederland
Maximale snelheid voor een dergelijk 'treintje' bedraagt maximum 90 km/u (artikel 22 sub f RVV).

Europa
Op onze website staat per land schematisch weergeven wat de maximum snelheid is per categorie voertuig (met of zonder aanhanger).

Indien u mij aangeeft voor welke specifieke Europese landen u deze informatie wenst, dan zal ik dat voor u nagaan.

 


***

 

 

 

Reactie van bramie:

 

 

Voor zover het Nederland betreft, is uw antwoord onjuist.

In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Geldend van 01-07-2018 t/m heden, artikel 22, staat:

"Voor zover niet ingevolge andere artikelen van dit besluit een lagere maximumsnelheid geldt, gelden voor de volgende voertuigen de volgende bijzondere maximumsnelheden:

f. voor personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, driewielige motorvoertuigen en T100-bussen, die een aanhangwagen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3500 kg voortbewegen, 90 km per uur".

Het gaat dus niet om het treingewicht, maar om het maximum gewicht van de aanhangwagen. De heer Hans Vreeken mag in Nederland met zijn caravan dus 90 km/h rijden.

 


***

 

 

 

Reactie van Michiel Claesen:

 

 

Hartelijk dank voor uw reactie.

U heeft inderdaad gelijk. Op grond van art 22 sub f RVV is de toegestane maximum massa van de aanhanger/caravan leidend voor de toegestane maximumsnelheid van een combinatie auto en aanhangwagen/caravan.

De maximumsnelheid voor een combinatie auto en caravan boven de 3500 kg, waarbij de caravan maximaal 1500 kg (toegestane maximum massa) mag wegen bedraagt 90 km/u.

Om vergissingen in de toekomst te voorkomen, zal ik mijn bovenstaande antwoord aanpassen.

NB: op Rijksoverheid.nl als op ANWB Landeninformatie blijkt de informatie op dit punt evenmin juist te zijn. Ik zal beide partijen attenderen op de fout.