Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Mag Oostenrijk mijn auto op aanwijzing van de Politie( tegen betaling ) op de snelweg apk keuren

Vraag gesteld door ach1953 op 1 augustus 2016

Tijdens mijn doorreis door Oostenrijk werd in de buurt van Wels het verkeer onder de 3500 kg over een parkeerplaats geleid. Hier werden alle niet Oostenrijkse kentekens door de Oostenrijkse politie eruit gepikt en op aanwijzing van de politie verplicht apk gekeurd, dit tegen betaling van 40 euro
En deze afkeuren op punten die in Nederland geen afkeur punten zijn?? Mijn auto was 14 dagen van tevoren in Nederland goed gekeurd .
Alle buitenlandse bestuurders kregen een boete , (ik ook) die direct betaald moet worden zijnde voorschot op de rechtszaak die ook nog eens voor een rechter komt, dus de boete kan nog hoger worden.
Mijn vraag is derhalve : Mag Oostenrijk mijn auto op aan wijzing van de Politie( tegen betaling ) op de snelweg keuren of is dit weer een nieuwe manier van buitenlandse automobilisten het geld uit de beurs te trekken.

Antwoord van Yda

Antwoord van Yda

ANWB Expert

U vraagt of de Oostenrijkse politie u langs de weg staande mag houden en een APK keuring mag doen tegen betaling van € 40.

Wij hebben niet eerder meldingen van leden gekregen over dergelijke acties. Nederlands gekentekende auto's moeten aan Nederlandse eisen voldoen. Om uw vraag beter te kunnen beantwoorden zou ik graag van u vernemen op welke punten uw auto door de Oostenrijkse politie is afgekeurd. Tevens zou ik graag van u horen of de agenten zich voldoende hebben gelegitimeerd bij u. Ten slotte zou ik ook graag de precieze locatie van deze politie actie van u horen. Zodra ik van u de gevraagde antwoorden heb, zullen we bij onze zusterclub in Oostenrijk navraag doen.***

Reactie van Cathy Lutgert:

Inmiddels hebben wij antwoord ontvangen van onze zusterclub in Oostenrijk. De wet geeft de Oostenrijkse politie de bevoegdheid om, zowel buitenlandse als Oostenrijkse auto’s, auto’s met caravan, busjes en vrachtwagens te controleren op de verkeersveiligheid van de auto, het veroorzaken van lawaai, lawaai, milieu/luchtverontreiniging, belading enz.

Voor de inspectie mogen ook kosten in rekening worden gebracht; in uw geval € 40.

Kennelijk zijn er aan uw auto zodanig ernstige gebreken geconstateerd dat er een boete is opgelegd. U heeft nu een waarborgsom (Sicherheitsleistung) betaald. Dit in afwachting van de definitieve boete. Wanneer een definitieve boete is opgelegd, krijgt u daarover bericht. U kunt dan beroep aantekenen. De uiteindelijk opgelegde boete wordt verrekend met de betaalde waarborgsom. Wordt er geen boete opgelegd, dan wordt de door u betaalde waarborgsom terugbetaald.