Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Hoe is de verantwoordelijkheid bij het inruilen van een auto en met de mededelingsplicht?

Vraag gesteld door Ruud en Syts op 30 juni 2017

Kunt u iets meer zeggen over de mededelingsplicht bij het inruilen van een auto. Moet je alles helemaal uit jezelf melden of op antwoord van de vraag van de verkoper. En hoe is de verdeling van die verantwoordelijkheid dan vervolgens. Wij wisten dat onze auto niet helemaal in orde was, maar de verkoper die de auto 'keurde' en een inruilprijs heeft genoemd heeft niets gevraagd. Hij kon zien dat er een 'motorstoringslampje brandde' (kan van alles zijn) en als hij met de auto was gaan rijden, was die zeker vlak na het starten een keer afgeslagen, maar hij heeft geen proefrit gemaakt. Hij, het betreft hier een verkoper van een officiële Toyota-dealer, heeft dus ook heel duidelijk verzaakt in zijn onderzoeksplicht. Hij heeft zelfs niet gevraagd aan ons hoe de staat van de auto was. (onderhoudskaartje van Mazda-dealer hing in de auto) De auto was gewoon goed onderhouden maar nu moet er iets vervangen worden en dat wilde wij niet meer gaan doen, vandaar dat we op een nieuwe uit zijn gegaan. Natuurlijk kost het hem veel minder om die auto te laten repareren als ons, maar nu zegt hij dat hij m gelijk doorverkocht heeft en dat de nieuwe eigenaar toevallig klant was van de mazda-dealer die de auto altijd in onderhoud heeft gehad en die hem verteld heeft wat de auto markeerde. Het inruilbod van de Toyota-dealer lag een paar honderd euro hoger dan de inschatting die de Mazda-monteur ons een paar weken daarvoor gegeven had bij het afhalen van de net onderhouden auto (die specifieke reparatie was nog niet uitgevoerd, want de auto kon nog best een tijd doorrijden, maar dit onderhoud moest wel binnen een paar maanden gebeuren). De Toyota-verkoper vraagt nu aan ons 1000 euro omdat de auto een verborgen gebrek heeft. Wij vermoeden dat het hem niet zoveel kost, maar weten ook niet hoe we hier nu mee om moeten gaan. Graag advies.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de mededelings- en informatieplicht bij het inruilen van uw auto. U heeft uw auto ingeruild. Het motorstoringslampje zou naar verwachting bij een proefrit zijn gaan branden en de motor zou zijn afgeslagen. De (professionele) koper heeft echter geen vragen gesteld en geen proefrit gemaakt. U heeft dan ook geen melding gedaan van de u bekende problemen.

Als koper heeft u de plicht te vertellen wat u weet. Een verkoper moet op zijn beurt de auto onderzoeken, maar mag ervan uitgaan dat bekende gebreken ook zonder vragen worden gemeld door de eigenaar van de auto. U hoeft als particuliere autoeigenaar geen specifieke autokennis te hebben. Er zijn echter zaken waarvan ook een particulier weet dat er een gebrek is of zou kunnen zijn. Een brandend lampje is een waarschuwing waarvan iedereen moet begrijpen dat dit onderzocht moet worden. Zodra een lampje brand is het dus zaak dit bij de koper te melden.

Als aantoonbaar is dat de auto eerder een mankement heeft gehad en het lampje eerder heeft gebrand dan kan de verkoper u voor de reparatiekosten aanspreken. Vaak zijn eerdere storingen eenvoudigweg uit te lezen. Indien u twijfelt aan de hoogte van de gevraagde vergoeding kunt u vragen om een specificatie of reparatienota. U heeft immers het recht om inzage in de kosten te hebben.